Försäkringar som ingår i ditt medlemskap

I ditt medlemskap ingår en sjukförsäkring (ej studerandemedlemmar) och en olycksfallsförsäkring. Som medlem kan du också teckna ett antal frivilliga försäkringar. 

Läs mer om våra sak- och personförsäkringar.

Om du vill veta vilka personförsäkringar du har tecknat eller ansöka om utökat försäkringsskydd loggar du in på Mina sidor på Polisförbundet Försäkringsportal

Kontakta Polisförbundet Försäkring

Telefon: 08-676 97 00, och välj tonval 2.
Skriv till Polisförbundet Försäkring