Försäkringar som ingår i ditt medlemskap

I ditt medlemskap ingår en sjukförsäkring (ej studerandemedlemmar) och en olycksfallsförsäkring. Som medlem kan du också teckna ett antal frivilliga försäkringar. 

Läs mer om våra sak- och personförsäkringar.

Om du vill veta vilka personförsäkringar du har tecknat eller ansöka om utökat försäkringsskydd loggar du in på Mina sidor på Polisförbundet Försäkringsportal

Personvalidering
För din säkerhet behöver vi fastställa att vi pratar med rätt person när vi diskuterar dina försäkringar. I kontakten med Polisförbundet Försäkring kan du därför få frågan att personvalidera dig via mobilt bank-id. Du legitimerar dig hos Söderberg & Partners som är vår samarbetspartner inom medlemsförsäkringar och vars personal bemannar Polisförbundet Försäkring.

Kontakta Polisförbundet Försäkring

Telefon: 08-676 97 00, och välj tonval 2.
Skriv till Polisförbundet Försäkring