Lönerna för poliser som grupp har ökat med fem procent per år de senaste sex åren och det var en lång väg dit. Här berättar vi hur gick det till i 6 punkter.

1. Mobilisering

Missnöjet med polislönerna hade kokat ett tag när Polisförbundet samlades för en demonstration i Kungsträdgården i Stockholm sommaren 2014. Men det som var tänkt som en protest blev mer av en folkfest efter att vi nått en överenskommelse med Polismyndigheten om att höja de lägsta lönerna som då låg på 21 300 kronor i månaden – närmare 10 000 kronor mindre än idag. Det var ett första viktigt steg mot ett lönelyft för poliser.

2. Synliggör problem

Runtom i landet tog medlemmar olika initiativ för att uppmärksamma allmänheten på missnöjet med polislönerna. Många kollegor medverkade i tidningar, radio och tv. Ännu fler bidrog genom att delta i Polisförbundets undersökningar och kampanjer. Tillsammans ökade vi trycket på politikerna. Ingen kunde undgå budskapet att poliser behövde bättre betalt.

3. Politiska löften om höjd lön

Det dröjde inte länge innan polislönerna och polisbristen var ett hett samtalsämne inom politiken. Det blev närmast en budgivning mellan partierna om vem som ville höja polislönerna mest. Regeringen aviserade att de ville nå 10 000 fler polisanställda till 2024 och Polismyndigheten fick också ett tydligt uppdrag: bli en attraktiv arbetsgivare genom att skapa förutsättningar för en bättre arbetsmiljö och fler karriärvägar – i samverkan med facket.

4. Satsningar för att uppvärdera yrket

När regeringen aviserade att Polismyndigheten skulle få utökade anslag befarade många att pengarna skulle ätas upp av annat, men rikspolischefen lovade att betydande delar skulle användas till nya satsningar på löner och villkor. Det var en av flera utfästelser som rikspolischefen gjorde under resans gång. När vi tecknade avtal med myndigheten skrevs också en gemensam avsiktsförklaring om att polislönerna måste öka mer än för andra yrken.

5. Stöd för högre polislöner

Samsynen mellan fack och arbetsgivare var en förutsättning för att få gehör från arbetsmarknadens parter och inte minst för att få politikerna att öppna plånboken. Våra framgångar vid förhandlingsbordet la grunden för att omsätta alla extra medel till satsningar som lyfte polislönerna över mångas förväntan.

6. Högre löner och dubblerat ob

2017 satte Polisförbundet som mål att de individuella polislönerna skulle öka med i genomsnitt fem procent årligen och det har de gjort sedan dess, räknat på hela gruppen poliser. Långsiktighet lönar sig!

Lönerna ska fortsätta att höjas

Arbetet med att uppvärdera yrket fortsätter. Lönerna måste höjas så att fler lämpliga personer söker sig till polisyrket och att fler erfarna poliser vill stanna kvar i det. Det är bland annat något vi jobbar för i avtalsrörelsen 2023 med polismyndigheterna. 

Avtalsrörelsen 2023