Hoppa till huvudinnehåll

Avtal

 • Kollektivavtal

  Kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om vilka villkor som ska gälla på arbetsplatsen. Kollektivavtalen tar upp nästan allt som handlar om ditt arbetsliv, till exempel din lön, arbetstid, semester, försäkringar och pension.

 • Avtalsrörelsen steg för steg

  Din lön och dina arbetsförhållanden förhandlas i en avtalsrörelse. Här berättar vi om alla turer i en avtalsrörelse innan du får ett lönebesked.

 • Avtal 2017-2020

  18 januari 2018 tecknades det senaste avtalet för Sveriges poliser. Avtalet är treårigt.

 • Samverkansavtal för Säkerhetspolisen

  Polisförbundet har tecknat ett nytt samverkansavtal med Säkerhetspolisen. Avtalet omfattar alla anställda vid Säkerhetspolisen.

 • Nytt lönesystem

  Polisförbundet arbetar tillsammans med Polismyndigheten för att utveckla alternativa karriärvägar. Det ska gå att göra karriär utan att bli chef och detta ska också återspeglas i lönen.