Hoppa till huvudinnehåll

Kollektivavtal för poliser

Kollektivavtal är överenskommelser mellan arbetsgivare och fack om vilka villkor som ska gälla på arbetsplatsen. De tar upp nästan allt som handlar om polisers arbetsliv, till exempel lön, arbetstid, semester, försäkringar och pension.

Du som är medlem kan logga in för att se dina kollektivavtal.

Ger alla samma grundvillkor

Idag är många av dina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet inte reglerade genom lagstiftning. Men med hjälp av kollektivavtal får alla som jobbar på en arbetsplats samma grundvillkor och försäkringar.

Som statligt anställd har du till exempel rätt till fler antal semesterdagar än de 25 som anges i semesterlagen och föräldrapenningtillägg på tio procent av din lön som kompletterar den ersättning som du får från Försäkringskassan vid föräldraledighet. Det är förmåner som har förhandlats fram i kollektivavtal.

Exempel på vad kollektivavtalen tar upp

  • Anställning: Generella villkor för anställningen.
  • Lön och lönetillägg.
  • Arbetstid: Arbetstidsförläggning och olika ersättningar för exempelvis övertid, beredskap och jour.
  • Semester: Semesterns längd, antal dagar, utbetalning av semesterlön, uttag av sparade semesterdagar. 
  • Sjukdom: Sjuklönens storlek.
  • Försäkringsskydd och ersättningar vid exempelvis en olycksfallsskada.
  • Ledighet: tjänstledighet, annan ledighet och föräldralön.

Finns på olika nivåer

Kollektivavtal finns på olika nivåer – centrala och lokala. De centrala avtalen lägger ett golv och sedan anpassas de lokala avtalen till de förutsättningar som gäller på Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen.

När du vill veta vad som gäller för dig är det bäst att börja leta i de lokala kollektivavtalen för den myndighet du jobbar i.

Lokala kollektivavtal tecknas bara om de har stöd i centrala avtal och ersätter då det centrala avtalets regleringar. 

Centrala kollektivavtal – för alla statsanställda

En del av de kollektivavtal som reglerar villkoren för Polisförbundets medlemmar gäller för alla statligt anställda. Centrala kollektivavtal är tecknade på central nivå mellan Arbetsgivarverket och vår förhandlingspart OFR/S,P,O. OFR är Offentliganställdas förhandlingsråd och S,P och O står för statstjänstemän, poliser och officerare.

De centrala kollektivavtalen är så kallade ramavtal. Det innebär att de anger grunden för vilka arbetsvillkor som ska gälla. Du hittar alla centrala avtal på Arbetsgivarverkets webbplats

Några viktiga centrala avtal för dig som är polis är:

Avtalsrörelsen steg för steg

Avtalsrörelsen steg för steg

Innan du får en ny lön så har det skett förhandlingar i 4 olika steg – så här ser de ut.

Vad händer i förhandlingarna?

Vad händer i förhandlingarna?

Martin Åberg, förhandlingschef på Polisförbundet, berättar om vad som händer i löneförhandlingarna 2024.

Dina medlemsförmåner

Dina medlemsförmåner

Det lönar sig att vara medlem! Vi har ordnat erbjudanden på allt från försäkringar till resor och friskvård.