Så mycket har ingångslönen ökat

För de som går den traditionella vägen att bli polis, det vill säga studerar fyra terminer samt gör en sex månader lång aspirantutbildning, så var ingångslönen 2023 i genomsnitt 31 500 kronor. 

Det innebär en löneökning på 10 200 kronor eller 47,9 procent de senaste tio åren.

Ingångslönerna har alltså ökat med 4,8 procent om året, det är inte alla yrkesgrupper som kan blicka tillbaka på en sådan utveckling. Framför allt har lönerna fått en skjuts efter 2021 – på tre år ökade den genomsnittliga ingångslönen då med 4 400 kronor (16 procent).

Ingångslön i genomsnitt för nya polisassistenter

ingångslöner (1).png

Polisassistent är den första tjänsten nyexaminerade poliser har. Lönesiffrorna är ungefärliga.

Hur har Polisförbundet jobbat för att höja lönerna?

Polisförbundet har haft som strategi att höja ingångslönerna, samtidigt som vi jobbar för att även befintliga kollegor ska ha en bra löneutveckling.

– Genom åren har vi jobbat för att få upp yrkesvärderingen av svensk polis, säger Martin Åberg, förhandlingschef. Och hur ett yrke värderas speglas bland annat av de lägsta lönerna. Dessutom blir hela kollektivets löneutfall längre fram positivt när ingångslönerna höjs.

Vi ser att lönerna behöver fortsätta att öka även under fortsatt yrkeskarriär, så att befintliga poliser stannar och fler lockas att bli poliser.

Det är unikt att Polisförbundet fått upp ingångslönerna så mycket. Om man jämför med märket (exportindustrins nivå på löneökningstakten) så har det under samma tid (2014–2023) endast ökat med cirka 2,5 procent per år.

"Hur ett yrke värderas syns i ingångslönerna." – Martin Åberg, förhandlingschef

Hur kan jag höja min lön som ny polis?

– Lönerna ligger inom ett spann, beroende på olika bedömningar som görs under aspiranttiden, säger Martin Åberg.

Utöver Polisförbundets förhandlingsarbete kan både yrkeserfarenhet, prestation och kommande arbetsuppgifter komma att påverka framtida löneutveckling.

Ob-ersättningen kompletterar lönen

Många nyexaminerade poliser arbetar inom ingripandeverksamheten och därmed i skift. Då är det bra att veta att vi dubblerat ob-ersättningen 2022–2024. De finns även andra arbetstidsrelaterade ersättningar, exempelvis vid kommenderingar.

Läs också

Så fick vi upp lönerna med 30 procent på sex år

Om polisutbildningen på Polisen.se