Bakgrunden till avtalet är att det blivit allt vanligare med kommenderingar och i vissa regioner har behovet av förstärkningar blivit permanent. 

Varför behövdes ett nytt avtal?

– Kommenderingarna har slitit hårt på många medlemmar – återhämtningstid mellan tjänstgöring på hemmaplan och kommenderingsplatsen, att restid ska ses som arbetstid och införandet av ett nytt lönetillägg för speciallistan har varit viktiga frågor för polisförbundet. Det behövs också bättre framförhållning så att hemmaregionerna får längre tid på sig att hantera luckorna som uppstår när medarbetare reser till annan region.

Vad ger avtalet mig om jag kommenderas till en annan region?

  • En extra ersättning på 10 000 kronor för en kommendering på två veckor enligt en nationellt framtagen speciallista (förstärkningsspeciallista).
  • Ledighet både före och efter tiden som du förstärker i annan region (ingår som fridagar i tvåveckorsperioden).
  • Resor till och från den region där förstärkningen sker räknas som arbetstid.
  • Om förstärkningen gäller en längre tid och du inte går på speciallistan, finns en kompletterande reglering.

Vad gäller om jag jobbar en längre tid i en annan region?

– Om du arbetar under minst en månad i följd i en annan polisregion än din egen, får du ett tillägg på 10 000 kronor – förutsatt att din förflyttning grundar sig i ett beslut om så kallade tillfälliga resursförflyttningar.

Hur blir det om jag åker på flera kortare kommenderingar?

– Är du på tjänsteresor under kortare tid, men vid flera tillfällen, och det rör sig om den här sortens tillfälliga resursförflyttningar, får du ett tillägg på 10 000 kronor när du varit iväg och jobbat i sammanlagt en månad under en sexmånadersperiod. En månad anses i detta sammanhang vara 20 arbetsdagar.

Gäller avtalet för alla poliser?  

– Ja, för alla som arbetar vid Polismyndigheten oavsett vilken funktion du har. Avtalet gäller både poliser i yttre tjänst och andra medarbetare, exempelvis utredare, som förstärker den ordinarie personalen i en annan region än där de normalt arbetar.

Vad gäller om man är kommenderad kortare tid, till exempel 4 dagar plus resdagar?

  • Arbetsgivaren kan använda sig av SPI-avtalet.
  • Annars gäller ASA-Polis med tillägget att vid beslut om tillfälliga resursförflyttningar i en annan region om minst 20 arbetsdagar betalas det ut om tillägg om 10 000 kronor. Dessa 20 dagar kan ackumuleras under en 6-månadersperiod.

Vart vänder jag mig om jag har flera frågor?

– Du kan med fördel höra av sig till den arbetstidsansvariga på sin hemmaregion för att få personlig kontakt och förklaring för vad som gäller just för dig.

Läs avtalet om kommenderingar – för dig som är medlem

Läs en nyhet om det nya avtalet om kommenderingar