Om du är misstänkt för brott i tjänsten

När du blir anmäld för brott i tjänsten eller kallad till förhör kan du få hjälp av Polisförbundet. Ta gärna kontakt med oss så snart du kan så att du inte missar värdefull hjälp.

Du har rätt att ha med dig en försvarare vid förhör där du ska delges misstanke om brott. Det är en rättighet du bör utnyttja – undvik att gå själv.

Vad är rättshjälp?

Du kan få rättshjälp om du blir anmäld eller misstänks för brott i tjänsten. Då betalar Polisförbundet dina advokatkostnader. För att du ska kunna få rättshjälp krävs det att det finns ett klart samband mellan ditt yrke som polis och det du misstänks ha gjort. Det kan till exempel vara om du blir anmäld för dataintrång, misstänkt för misshandel i samband med ett ingripande eller om du har missat att frige en frihetsberövad person i tid.

Du får däremot inte rättshjälp om du blir anmäld för ett brott som sker på din fritid, eller om händelsen inte är kopplad till ditt yrke som polis. Ett exempel är om du kör bil alkoholpåverkad.

Så ansöker du om rättshjälp

  1. Hör med ditt lokala fackliga ombud när du letar efter ett juridiskt ombud. Polisförbundet bekostar i första hand ombud i din närort men undantag kan förekomma. Undantagen beviljas i så fall från Polisförbundet centralt.
  2. Fyll i ansökan om rättshjälp tillsammans med din lokala fackliga representant. Ange dina personuppgifter, brottsrubriceringen och beskriv händelsen utförligt. Sänd också med övriga handlingar som kan vara av vikt för bedömningen av ansökan.
  3. Din förbundsregion måste sedan också yttra sig om ansökan innan den kan handläggas av Polisförbundet centralt. 
  4. Du får besked om beslutet på din ansökan av din förbundsregion. När du blivit beviljad rättshjälp från Polisförbundet ska din advokat skicka fakturan till Polisförbundet, c/o Vasabyrån AB, Box 3215, 103 64 Stockholm. Det går även att mejla till 8020026780@dinumero.se. Ange referens ”Rättshjälp” och kostnadsställe 50.

Tänk också på att din advokat måste ansöka om förordnande som offentlig försvarare eller som målsägandebiträde.

Ekonomisk ersättning (rättshjälp) för ett juridiskt ombud

Du kan ansöka om rättshjälp och kan då få dina advokatkostnader betalda av Polisförbundet för ett juridiskt ombud. Tänk på att också ansöka om rättshjälp om du får en offentlig försvarare. Hur stor del av kostnaden för försvararen som du ska betala avgör domstolen vid rättegången. Den summan täcks av Polisförbundet om du fått rättshjälp beviljad.

Överklaga till högre instans

Om du tidigare blivit beviljad rättshjälp och nu vill överklaga en dom till högre instans så måste en ny ansökan skickas in. Bifoga domen och advokatens yttrande i din nya ansökan för att vi ska kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt.

Vad är rättslig hjälp?

Rättslig hjälp är när vi hjälper dig med våra juridiska kunskaper. Ett juridiskt stöd om du till exempel riskerar att:

Ta kontakt med din förbundsregion om du behöver råd och stöd.