Om du är misstänkt för brott i tjänsten

När du blir anmäld för brott i tjänsten eller kallad till förhör kan du få hjälp av Polisförbundet. Ta gärna kontakt med oss så snart du kan så att du inte missar värdefull hjälp.

Du har rätt att ha med dig en försvarare vid förhör där du ska delges misstanke om brott. Det är en rättighet du bör utnyttja – undvik att gå själv.

Vad är rättshjälp?

Du som är medlem kan få rättshjälp om du blir anmäld eller misstänks för brott i tjänsten. Då betalar Polisförbundet dina advokatkostnader. För att du ska kunna få rättshjälp krävs det att det finns ett klart samband mellan tjänsteutövningen i ditt yrke som polis och det du misstänks ha gjort.

Det kan till exempel vara om du blir anmäld för dataintrång, misstänkt för misshandel i samband med ett ingripande eller om du har missat att frige en frihetsberövad person i tid.

Kontakta ditt lokala förbundsområde innan du ansöker om rättshjälp. 

Så ansöker du om rättshjälp

  1. Kontakta din lokala fackliga representant för att få hjälp med att till exempel ta fram rätt handlingar.
  2. Fyll i ansökan om rättshjälp. Ange personuppgifter, brottsrubriceringen och beskriv händelsen utförligt. Skicka med övriga handlingar som kan vara av vikt för bedömningen av ansökan.
  3. Din förbundsregion måste sedan yttra sig om ansökan innan den kan handläggas av Polisförbundets kansli. 
  4. Du får besked om beslutet på din ansökan av Polisförbundet, (via sms ombeds du att logga in på vår webbplats för att ta del av det). Om du har blivit beviljad rättshjälp ska din advokat skicka fakturan till Polisförbundet, c/o Vasabyrån AB, Box 3215, 103 64 Stockholm. Det går även att mejla till 8020026780@dinumero.se. Ange referens ”Rättshjälp” och kostnadsställe 50.

Polisförbundet bekostar i första hand ombud i din närort men undantag kan förekomma. Tänk också på att din advokat måste ansöka om förordnande som offentlig försvarare eller som målsägandebiträde.

Överklaga till högre instans

Om du tidigare blivit beviljad rättshjälp och nu vill överklaga en dom till högre instans så måste en ny ansökan skickas in. Bifoga domen och advokatens yttrande i din nya ansökan för att vi ska kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt.

Vad kan jag få för övrigt juridiskt stöd?

Våra förbundsjurister kan stötta dig om du till exempel:

(Juridiskt stöd kallas även rättslig hjälp).

Ta kontakt med din förbundsregion för råd och stöd.

Läs också

Om Personalansvarsnämnden