Om du gör något som leder till att du hamnar i personalansvarsnämnden (PAN) ska du alltid kontakta din förbundsregion för att få vägledning eller rättshjälp.

Om du är dömd för ett brott och riskerar att bli av med din anställning kan du få hjälp av att föra fram din sak med hjälp av en arbetsrättsjurist.

PAN utreder frågor om skiljanden från anställning på grund av personliga förhållanden samt disciplinansvar så som varning eller löneavdrag. PAN kan också pröva frågor om disciplinansvar, avskiljanden och avstängingar av studenter vid polisutbildningen. 

Psykosocialt stöd

Att åtalas för brott eller att hamna i PAN är ofta psykiskt påfrestande. Polisförbundet arbetar därför bland annat med att se till att arbetsgivaren tar sitt arbetsmiljöansvar. Så länge en arbetstagare har kvar sin anställning har arbetsgivaren också kvar sitt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.

Kontakta oss

Om du som medlem blir föremål för prövning i PAN så kan du få juridiskt hjälp och stöd av Polisförbundet. Kontakta ditt lokala förbundsområde.