Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljö

Polisförbundet arbetar för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig i din arbetsvardag – både nu och i framtiden. Arbetsmiljön är allt det som påverkar dig i ditt arbete. Det handlar om lokaler och utrustning, till arbetsbelastning, stress eller möjlighet till inflytande. Som medlem står du aldrig ensam i frågor som rör dig och din arbetsplats. Det gäller om du riskerar att skadas i jobbet eller under aspiranten. Det gäller dig som påverkas av beslut och dig som är med och fattar dem.

 • Du har rätt till en bra arbetsmiljö

  Som polis eller aspirant ska du kunna utföra ditt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall. Det är en självklarhet. Men polisyrket kan vara påfrestande – såväl fysiskt som psykiskt – och ibland innebära risker. Därför är det viktigt att skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart yrkesliv som polis.

 • Ditt arbetsmiljöansvar som chef

  Som chef har du ett stort ansvar för dina medarbetares fysiska och psykiska arbetsmiljö. Men det krävs att du får utbildning, resurser och befogenheter för att leva upp till ansvaret. Förbundet ger dig verktyg och stöd i det arbetet.

 • Så anmäler du arbetsskada eller tillbud

  Om du skadar dig i arbetet eller blir sjuk på grund av jobbet ska du anmäla det till Försäkringskassan tillsammans med din arbetsgivare och ditt skyddsombud. Du kan också ha rätt till annan ersättning.

 • Anmäla arbetsskada eller tillbud med anledning av corona/covid-19

  Hur du som medarbetare eller chef anmäler tillbud och arbetsskador kopplade till corona/covid-19.

 • Arbetsmiljön är alltid i vårt fokus

  Polisförbundet jobbar hårt för att polisyrket ska vara ett yrke som man inte blir sjuk av, ett yrke man ska kunna hålla för ett helt arbetsliv och där varje polis ska kunna komma hem oskadd efter ett arbetspass.