Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljö

Som medlem i Polisförbundet står du aldrig ensam i frågor som gäller dig och din arbetsplats. Det gäller dig som riskerar att skadas i jobbet. Det gäller dig som påverkas av beslut och dig som är med och fattar dem.
 • Din arbetsmiljö

  Du ska kunna utföra ditt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall. Men polisyrket kan vara påfrestande – såväl fysiskt som psykiskt. Därför är det viktigt att skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart yrkesliv som polis.

 • Ditt arbetsmiljöansvar som chef

  Som chef har du ett stort ansvar för dina medarbetares fysiska och psykiska arbetsmiljö. Men det krävs att du får utbildning, resurser och befogenheter för att leva upp till ansvaret.

 • Så anmäler du arbetsskada eller tillbud

  Om du skadar dig i arbetet eller blir sjuk på grund av jobbet ska du anmäla det till Försäkringskassan tillsammans med din arbetsgivare och skyddsombudet. Du kan också ha rätt till annan ersättning.

 • Anmäla arbetsskada eller tillbud med anledning av corona/covid-19

  Hur du som medarbetare eller chef anmäler tillbud och arbetsskador kopplade till corona/covid-19.