Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljö

  • Din arbetsmiljö

    Du ska kunna utföra ditt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall. Men polisyrket kan vara påfrestande – såväl fysiskt som psykiskt. Därför är det viktigt att skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart yrkesliv som polis.

  • Chefens arbetsmiljöansvar

    Som chef har du ett stort ansvar för dina medarbetares fysiska och psykiska arbetsmiljö. Men det krävs att du får utbildning, resurser och befogenheter för att leva upp till ansvaret.

  • Så anmäler du arbetsskada eller tillbud

    Om du skadar dig i arbetet eller blir sjuk på grund av jobbet ska du anmäla det till till Försäkringskassan tillsammans med din arbetsgivare och skyddsombudet. Du kan också ha rätt till annan ersättning.