Vi guidar dig rätt

Hans Olsson är ombudsman och ansvarig för arbetsskador på Polisförbundet. Han berättar att facket ofta får reda på en arbetsskada genom att en medlem, det lokala facket, en arbetskamrat eller en chef hör av sig. Vi tar kontakt med medlemmen, tar vid behov ett fysiskt möte och går igenom handlingar som finns i ärendet.

– Om vi bedömer att ärendet är möjligt att driva så går vi ”all in”. Om det behövs så hjälper vi även till på arbetsplatsen med till exempel arbetsanpassningar och rehabilitering. Där är vårt samarbete med det lokala facket och då främst skyddsombuden centralt, säger Hans Olsson.

Som fackförbund fungerar vi som spindeln i nätet i arbetsskadeprocessen och stöttar dig som råkat ut för en skada att själv sätta i gång ditt ärende. Du kan till exempel få hjälp med vilken aktör du ska vända dig till för att få din skada reglerad.

Vårt stöd ledde till att en medlem med en arbetssjukdom fick en ersättning på sammanlagt fyra miljoner kronor.

Medlem fick fyra miljoner i ersättning

I ett fall som avslutades 2023 ledde vårt stöd till att en medlem med en arbetssjukdom fick en ersättning på sammanlagt fyra miljoner kronor från Försäkringskassan och Afa Försäkring. Personen får ersättning för både förlorad inkomst och sjukersättning, en ersättning som man kan få om man aldrig mer kommer att kunna arbeta heltid.

– I det här fallet som vi började jobba med redan 2016, ansökte vi först om livränta från Försäkringskassan. När vi vunnit den processen gick vi vidare till Afa, för att söka kompletterande ersättningar genom personskadeavtalet. Det föll väl ut tack vare ett lagarbete mellan lokalt fack, kansli och fackens juridiska byrå TCO Rättsskydd, säger Hans Olsson.

Vänd dig till ditt skyddsombud

Merparten av de pengar som du har chans att få som ersättning vid en skada är ersättning för förlorad inkomst. Om du inte kan jobba under en period går du såklart miste om mycket pengar och detta är en chans att ändå kunna få en ok ekonomi.

– Se till att ha kontakt med skyddsombudet på din arbetsplats för alla typer av frågor om arbetsskador – de får saker att hända och hjälper dig vidare, säger Hans Olsson.

Så anmäler du en arbetsskada

Stiftelser och övriga försäkringar

Som medlem i Polisförbundet omfattas du också av försäkringar som ingår i medlemskapet som kan ge kompletterande ersättning vid sjukdom och olycksfall. Mer om Polisförbundets medlemsförsäkringar

Du som har fått en arbetsskada eller arbetssjukdom kan även söka pengar från våra stiftelser. Det finns även privata initiativ som till exempel Normanstiftelsen

Fakta: Vad är livränta?

Livränta är ersättning för förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada. Du får den från Försäkringskassan som då har bedömt att din arbetsskada kommer att påverka din inkomstförmåga under minst ett år framåt i tiden.

Ett krav för att få livränta är att man ska ha stadigvarande nedsättning av förmåga eller inkomst, det vill säga att du har en nedsatt arbetsförmåga i minst ett år. För att livräntan ska beviljas krävs också att det är utrett att skadan beror på ditt arbete.

Läs också

Under 2023 fick Polisförbundets medlemmar drygt 15 miljoner kronor i juridisk hjälp