Ingår inte hos andra fackförbund

Vår arbetslöshetsersättning, PAE, är ingen a-kassa, men ger ett bra grundskydd om du blir arbetslös. Det är unikt att denna typ av ersättning ingår i medlemskapet – är du med i ett annat fackförbund gör den inte det.

Så ansöker du om PAE

Så här gör du om du vill ansöka om ersättningen:

  1. Anmäla dig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.
  2. Ansök om grundersättning från Alfa-kassan.
  3. Kontakta Polisförbundets medlemsservice. Då får du också mer information av oss.
  4. Om du blir beviljad grundersättningen från Alfa-kassan, betalar vi ut en inkomstbaserad ersättning.

Vem kan få PAE?

För att få PAE ska du:

  • Vara tillsvidareanställd.
  • Ha varit medlem i Polisförbundet längre än 12 månader.
  • Varit medlem kortare tid, men varit med i en a-kassa tidigare.

Hos Alfa-kassan kan du läsa mer om villkor för ersättning och hur mycket du kan få.

Hur stor är den inkomstbaserade ersättningen?

Vi följer Alfa-kassans utbetalningar och underlag. Under 2024 gör vi en översyn av beloppens storlek.

Kan jag vara medlem när jag är arbetslös?

Det går bra att fortsätta vara medlem även om du är arbetslös, du betalar då automatiskt en lägre medlemsavgift i och med att du inte behöver betala någon regionsavgift. Mer om medlemsavgift.

Om du inte varit medlem i 12 månader

Om du varit medlem kortare än 12 månader och ska ansöka om PAE, måste du visa att du varit med i en a-kassa tidigare. Det gör du genom att skicka ett övergångsbevis (en kopia) till medlemsservice för att kunna tillgodoräkna dig tiden i a-kassan.

Det ska inte finnas något tidsglapp mellan medlemskapet i a-kassan och PAE. 

Dubbelanslutning går bra

Det går bra att vara medlem i både Polisförbundet och en a-kassa. Avgiften till Polisförbundet sänks dock inte. Du som är dubbelansluten till PAE och till en arbetslöshetskassa får enbart ersättning från a-kassan om du blir arbetslös.

Vad gäller för studenter och provanställda?

Studerande eller provanställda polisassistenter har inte rätt till PAE. Vi rekommenderar att du som är student och tillhör en a-kassa blir kvar i den till dess att du har en tillsvidareanställning som polisassistent.