Sjuklön, sjukpenning och ersättning – så här funkar det

Karensdag

Din ersättning består av olika delar, beroende på hur länge du är sjuk:

  • Sjukdag 2 till 14 – sjuklön på 80 % av din lön från arbetsgivaren.
  • Sjukdag 15 till 365 – sjukpenning från Försäkringskassan.
  • Påbyggnad av sjukpenningen genom ditt kollektivavtal.

Kom ihåg Försäkringskassan om du är sjuk länge

Är du sjuk i mer än två veckor sjukanmäler arbetsgivaren dig till Försäkringskassan. Du måste själv ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan för att få ersättning. Du får knappt 80 procent av din lön, men högst 1 027 kronor per dag.

Kontakta Försäkringskassan om du vill veta mer om sjukpenning eller vad som händer efter 365 dagar.

Genom kollektivavtalet har du rätt till ersättning från arbetsgivaren som påbyggnad på sjukpenningen. Du får i normalfallet 10 % av lönen upp till sjuklönetaket på 7,5 prisbasbelopp det första året och nästan 90 % på den del av inkomsten som ligger över det.

Som medlem har du också en sjukförsäkring genom Polisförbundet Försäkring. Om du är sjukskriven i mer än trettio dagar kan du få upp till 1500 kronor per månad till och med dag 90 i sjukperioden.

Glöm inte heller bort att du kan ha andra privata försäkringar där du kanske kan få ersättning. 

Ansök om ersättning vid arbetsskada

En arbetsskada är om du blivit sjuk eller skadad på grund av ditt arbete. Det gäller även olyckor som inträffat på väg till eller från arbetet. Din arbetsgivare ska anmäla alla arbetsskador till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Men du måste själv ansöka om ersättning hos Försäkringskassan samt försäkringsbolag.

Om du råkar ut för en arbetsskada gäller både arbetsskadeförsäkringen via Försäkringskassan och försäkringar som finns i ditt kollektivavtal.

Plan för rehabilitering

Din arbetsgivare ska hjälpa dig att komma tillbaka till ditt arbete genom exempelvis rehabilitering eller åtgärder på arbetsplatsen. Om du är sjuk mer än fyra veckor ska arbetsgivaren tillsammans med dig göra en rehabiliteringsutredning.

Sjuk på semestern

Om du blir sjuk har du rätt att avbryta din semester och sjukskriva dig istället. Anmäl till din arbetsgivare att du är sjuk och att du vill avbryta din semester. Då sparas de semesterdagar som du inte hunnit göra av med.

Om ditt barn blir sjukt under din semester kan du på samma sätt byta dina semesterdagar mot tillfällig föräldrapenning. Kontakta då din arbetsgivare och Försäkringskassan.