Du som är utsatt för sexuella trakasserier

Det är du som är utsatt som avgör om ett beteende är kränkande för dig eller inte. Om du har blivit utsatt för sexuella trakasserier ska du:

  • Markera – Säg ifrån när du utsätts. Försök beskriva det som hände och hur det kändes. Enligt lagen måste den som trakasserar förstå hur du upplever det för att det som skett ska räknas som trakasserier.
  • Berätta – Prata med någon som du känner förtroende för. Det kan vara ett skyddsombud, ett fackligt ombud, en vän eller en kollega.
  • Kontakta chefen – Du eller ditt fackliga ombud bör ta kontakta din chef. Om det är chefen som trakasserar kan du vända dig till nästa chefsnivå.
  • Dokumentera – Skriv upp vad som hänt och vad du gjorde. Spara sms, lappar eller mejl.
  • Anmäl – Om trakasserierna fortsätter efter att du har berättat för din arbetsgivare ska du anmäla det. Om din chef inte gör något för att lösa situationen kan du vända dig till Polisförbundet på regional nivå eller Diskrimineringsombudsmannen.

Du som förtroendevald

Du ska vara ett stöd för den utsatta. Ditt bemötande är avgörande för att hen ska känna ett förtroende. Det är viktigt att du inte i något sammanhang uppträder på ett sätt som kan uppfattas som att du bagatelliserar sexuella trakasserier.
Förklara för den utsatta vad som gäller, vilka skyldigheter arbetsgivaren har och vad facket kan hjälpa till med. Är du osäker kan du ta hjälp av förbundet regionalt eller centralt.

Intressekonflikter

Det kan var svårt när både den utsatta och den som pekas ut som förövare är medlemmar. Låt olika personer hantera ärendena.

Du som är chef

Så fort du får veta att någon anser sig ha blivit sexuellt trakasserad ska du utreda det. Du kan komma att behöva fatta beslut om arbetsrättsliga åtgärder, koppla i så fall in facket tidigt.

Om du kommer fram till att någon har blivit trakasserad ska du genomföra de åtgärder som är rimliga för att förhindra att trakasserierna fortsätter. I första hand kan det vara fråga om att den som trakasserat får en tillsägelse att sluta med sitt beteende. Därefter kan det bli fråga om varning, omplacering eller, som en sista utväg, att den som trakasserat blir uppsagd eller avskedad.

Det är alltså den som trakasserat som ska ändra sitt beteende. Den som utsatts ska varken behöva ändra beteende, byta arbetsuppgifter eller arbetsplats.

Här kan du läsa mer: