Det är även en del i din kompetensutveckling, där ni tillsammans ser över vilka kunskaper och färdigheter du behöver för att utföra ditt jobb på bästa sätt.

Årliga samtal för din utveckling

Det vanligaste är att utvecklingssamtalen hålls en gång om året. Om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna förändras mycket kan det vara bra att hålla flera samtal under samma år.

Ha samtalet på en plats där ni kan sitta ostört och se till att ha tillräckligt med tid.

Skriv ner det ni bestämt

Glöm inte att skriva ner vad ni kommer fram till under samtalet och stäm av anteckningarna tillsammans efteråt. När ni båda är överens om vad som har sagts och bestämts kan anteckningarna användas som en checklista. De är också ett bra underlag inför nästa samtal.

Förbered dig väl

Tips inför utvecklingssamtalet:

  • Fundera på ditt arbete, hur du har det på jobbet och hur du vill utvecklas.
  • Gå igenom anteckningarna från förra samtalet.
  • Fundera över dina mål.
  • Ta reda på vad din chef kan fatta beslut om så att du vet vad som är genomförbart.
  • Var konstruktiv.
  • Var konkret.

Ha löne- och utvecklingssamtal vid olika tillfällen

Lönesamtal och utvecklingssamtal är inte samma sak. Ni bör skilja på dem eftersom samtalen har olika fokus. Däremot blir det som ni kommer överens om under utvecklingssamtalet också ett underlag för lönesamtalet.