Hot och våld mot poliser har blivit vanligare, grövre och mer utstuderat, tycker Polisförbundets medlemmar.

Omkring fyra av tio poliser svarar i Polisförbundets Novus-undersökningar (2017-2023) att de det senaste tolv månaderna utsatts för hot, våld, trakasserier eller annan otillbörlig påverkan.

Ställda inför olika exempel svarar ännu fler, fem av tio att de utsatts.

5 av 10 poliser utsätts för verbala hot och olika former av våld.

Poliser i IGV mest utsatta

Mest utsatta är poliser som jobbar i den så kallade ingripandeverksamheten, IGV. På en övergripande fråga om utsatthet för hot och våld svarar runt sex av tio att de utsatts. Ställda inför konkreta exempel på utsatthet svarar nästan nio av tio att de utsatts de senaste tolv månaderna.

Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow förklarar varför den självrapporterade utsattheten skiljer sig åt mellan de två frågorna.

– Många poliser är så vana vid verbala hot – och ibland till och med vid våldsamt motstånd – att vissa först inte reflekterar över att de faktiskt blivit utsatta för hot och våld. Därför får vi högre siffror i den fråga där vi ger konkreta exempel på vad man kan ha blivit utsatt för.

Verbala hot, våldsamt motstånd, sparkar, slag, beskjutning med fyrverkerier/pyroteknik, sten-/flaskkastning, hot med kniv, spott, hot med tillhygge.

Bland poliser totalt utsätts runt fyra av tio för verbala hot under ett år. I ingripandeverksamheten utsätts runt sju av tio. Våldsamt motstånd är också vanligare i ingripandeverksamheten där runt sex av tio poliser utsätts.

6 av 10 ingripandepoliser utsätts för våldsamt motstånd. 7 av 10 för verbala hot.

Ett hot mot vår demokrati

Poliser är både utbildade och utrustade för att stå emot hot och våld. Utsattheten är ändå allvarlig.

– Poliskåren finns till för att värna andras trygghet och säkerhet. Därför är hot och våld mot poliser ytterst en attack mot allas våra demokratiska fri- och rättigheter, säger Katharina von Sydow.

Den enskilt viktigaste faktorn för att öka säkerheten är, enligt poliserna själva, fler poliser. Omkring åtta av tio vill se fler poliskollegor för en ökad säkerhet.

8 av 10 vill ha fler kollegor för ökad säkerhet.

Polisförbundets krav för en ökad säkerhet

  • Fler poliser (tillväxt pågår mot regeringsmålet 300 poliser per 100 000 invånare)
  • Skärp straffen för hot och våld mot poliser (skärpningar på gång)
  • Skärp lagtexten för brottet blåljussabotage (skärpningar utredda, ännu oklart om förändring)
  • Stärk skyddet så att polisers personliga uppgifter blir mer svårtillgängliga (förändringar gjorda och fler skärpningar på gång)
  • Stärk polisers rätt till kränkningsersättning (rätten utvidgad)
  • Stärk skalskyddet av stationer och arbetsplatser (arbetet fortsätter)
  • Skärp kraven kring utrustning (arbetet fortsätter)

Om Novus-undersökningarna

Polisförbundets Novus-undersökningar om hot och våld har genomförts vartannat år sedan 2017. Det totala antalet svarade brukar ligga runt 2 000 (undantaget 2023 då antalet svarande var drygt 1 000). Svarsfrekvensen brukar ligga runt 50 procent och undersökningarna genomförs så att åsikterna ska vara representativa för Polisförbundets medlemskår.

Facklig framgång 1: Stärkt skydd

Poliser som arbetar mot organiserad brottslighet kan sedan april 2024 använda en annan uppgift än namn i beslut och handlingar − något som vi arbetat för under en längre tid.

Facklig framgång 2: Särskilt tjänstekort

Polisförbundet har arbetat aktivt för att det ska bli lättare att få ett så kallat särskilt tjänstekort, där ditt namn ersätts med ett nummer.