Ett riksdagsbeslut har nu trätt i kraft som innebär ett stärkt skydd av personuppgifter för dem som arbetar mot den grövsta brottsligheten. Justitiedepartementets promemoria Stärkt skydd för vissa polisanställda som kom den 22 december 2023 klubbades igenom av riksdagen den 24 april och ändringarna gäller från den 30 april 2024.

− Det är en viktig del i att skydda de som skyddar oss, den gör det svårare för kriminella att kartlägga poliser och spåra eventuella sårbarheter som de kan utnyttja. Det är väldigt viktigt att ligga steget före, inte minst i ljuset av den granskning som Dagens Nyheter gjort om infiltration, säger Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow.

I praktiken kommer det att gå till så att den som arbetar mot den organiserade brottsligheten tilldelas en tillfällig identifikationsbeteckning, berättar Polisförbundets ombudsman Charlotte Nichols:

− Att använda ett identifikationsnummer i stället för polisens namn skyddar utsatta medlemmar mot direkt exponering. Men det är inte fråga om en total anonymisering − det går att få reda på vem som utfört en viss åtgärd. Det är en viktig utgångspunkt i en rättsvårdande myndighet, säger hon.

Som ombudsman på Polisförbundet har Charlotte Nichols arbetat en längre tid för att öka skyddet av polisers personuppgifter. Arbetet har bland annat bedrivits inom Polismyndighetens projekt Medarbetarskydd under drygt tre år.

− De här ändringarna är en produkt av idogt arbete som sträcker sig så lång tillbaka som 2012 då vi fick in motioner från medlemmar om att kunna skriva annat än namn i beslut och i dokument som man upprättar som polis. Det här är en viktig pusselbit parallellt med den utökade möjligheten att ansöka om ett särskilt tjänstekort. Dessa bägge åtgärder ökar säkerheten för våra medlemmar, säger hon.

Läs också

Särskilt tjänstekort

Så ökar du din säkerhet