Sociala medier och polisyrket

Generellt blir vi alltmer öppna med vad som händer i våra liv i sociala medier. Det är lätt att falla för frestelsen att berätta mycket om sig själv och visa upp vad man gör, även om man är polis.

– Tänk på vad du lägger ut i sociala medier och exponera dig inte mer än nödvändigt. Lägg inte upp bilder på familj, släkt eller berätta var du befinner dig. Ett bra sätt att medvetandegöra de här frågorna kan vara att prata med sina kollegor på exempelvis APM, säger Charlotte Nichols.

Förutom att det blir lättare för kriminella att kartlägga dig om du exponerar dig på exempelvis sociala medier så kan det bli ett hinder i karriären om du till exempel vill jobba som spanare eller på Säpo i framtiden.

Anmäl om du misstänker kartläggning

Det är tyvärr vanligt att poliser råkar ut för hot, våld och trakasserier, både i sin tjänsteutövning och på fritiden. I vår medlemsundersökning från 2023 svarar nästan fyra av tio poliser att de blivit utsatta för hot, våld och trakasserier kopplat till sitt arbete det senast året. 11 procent har blivit utsatta på sin fritid.

– Om du misstänker någon form av kartläggning eller om någon som du hanterat i tjänsten visar särskilt intresse för dig – anmäl till närmaste chef, skriv en anmälan i tillbuds-/arbetsskadesystemet STELLA och gör kanske även en formell anmälan, säger Charlotte Nichols.

Så jobbar vi för att öka din säkerhet

Polisförbundet arbetar brett för att göra polisyrket tryggare. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, och vi samverkar till exempel i frågor kring medarbetarskydd och i nationella skyddskommittén.

Efter motioner från medlemmar har vi drivit många säkerhetsfrågor, till exempel en utökad möjlighet till särskilda tjänstekort samt att poliser inte ska behöva skriva sitt namn i olika tjänsteanteckningar. Dessutom verkar vi för höjda straff för brott riktade mot poliser och lämnar synpunkter på utredningar till regeringen om polisers säkerhet.

– Vi markerar polisers speciella uppdrag på olika sätt, det är viktigt att synliggöra brott mot poliser både för rättssäkerheten och vår demokrati, säger Charlotte Nichols.

Läs också 

Så skyddar Polisförbundet dina personuppgifter