Här svarar Charlotte Nichols, ombudsman, på frågor om särskilda tjänstekort.

Vad gör Polisförbundet för polisers säkerhet?

– Polisförbundet arbetar brett för att det på olika sätt ska bli svårare för kriminella att söka upp polisers och deras familjers personliga uppgifter. För ett och ett halvt år sedan utökades möjligheten att ansöka efter ett så kallat särskilt tjänstekort där ditt namn ersätts av ett nummer.

Vem kan få ett särskilt tjänstekort?

– Du som har arbetsuppgifter som medför en påtaglig risk att du eller någon närstående utsätts för hot eller våld.

Vad är påtaglig risk?

– Bedömningen av påtaglig risk ska göras med beaktande av både avsikt och förmåga hos den eller de som orsakar risken.

Hur beslutas det om särskilt tjänstekort?

Beslut kan fattas för:

  • Dig som enskild polisanställd.
  • Generellt för vissa anställningar inom en viss organisatorisk enhet.
  • Generellt för vissa anställningar inom ett visst geografiskt område.

Hur gör jag för att söka?

  • Intrapolis guidar dig genom processen FAP 791–3.
  • Prata med din närmaste chef om du upplever behov av ett särskilt tjänstekort.
  • Ansök på beställningsblankett 710.1 Ansökan om tjänstekort.
  • Följ instruktionerna under ”Så här ansöker du om särskilt tjänstekort”.

Vad är skillnaden mellan särskilt tjänstekort FAP 791–3 och tjänstekort för polisanställda FAP 791–2?

– Det är lätt att blanda ihop dessa två då det fattades beslut om justeringar gällande dem bägge inom en kortare tid. På det vanliga tjänstekortet ska första bokstaven i ditt tilltalsnamn stå med, efternamnet, identifikationsnumret vilket utgörs av ditt u-nummer samt uppgift om din tjänst.

– På ett särskilt tjänstekort ska ditt namn, u-nummer, namnteckning och uppgift om din tjänst ersättas med ett särskilt tjänstgöringsnummer som är registrerat i en förteckning vid Polismyndigheten.

Vad är skillnaden mellan särskilt tjänstekort och skyddade personuppgifter?

– Skyddade personuppgifter kan du ansöka om när det uppstått ett problem. Men det är mycket bättre att ha fokus på att arbeta preventivt innan något händer, innan det uppstår problem på ett eller annat sätt. Särskilt tjänstekort är en förebyggande åtgärd.

Läs också 

Så ökar du din säkerhet

Rätt utrustning åt poliser

Så skyddar Polisförbundet dina personuppgifter som medlem