Antalet semesterdagar beror på din ålder

Hur många semesterdagar du har beror på din ålder:

  • Till och med det år du fyller 29 år – 28 dagar
  • Från och med det år du fyller 30 år – 31 dagar
  • Från och med det år du fyller 40 år – 35 dagar

Som polis har du timsemester, enligt kollektivavtalet ASA-Polis. En semesterdag motsvarar då 8 timmar. Eftersom arbetspassen kan variera i antal timmar så är inte ett arbetspass nödvändigtvis en semesterdag. Semester tas ut från hela arbetspass. Men du kan under ett kalenderår använda 24 semestertimmar till att vara ledig från delar av förlagt arbetspass.

Så här beräknas din semester:

  • Du får inte tillgodoräkna dig arbetstidsförkortning när du tar semester.
  • Om du tar semester i ”fast lista” eller ”fastställd periodplan” blir semestertiden arbetspassets timmar plus den arbetstidsförkortning du skulle ha fått om du hade arbetat.
  • Om du tar semester i ”oplanerad tid” och arbetar enligt moment 5.3 kostar varje semesterdag 7 timmar och 42 minuter. Tar du flera veckors semester betalar du semestertimmar för de första fem dagarna i varje vecka.

Att du har semester betyder inte att du får betalt

Rätten till semester innebär inte automatiskt att du har rätt till lön under semestern, det beror på hur mycket semesterlön du har tjänat in. Har du arbetat hela året, har du rätt till semesterlön för alla semesterdagar. Om du inte har arbetat hela året blir vissa semesterdagar obetalda.

Du får nya semesterdagar den 1 januari, eftersom Polisens semesterår följer kalenderåret. Har du tjänat in mer än 20 semesterdagar har du rätt att spara de överskjutande dagarna, men du får max spara motsvarande 30 semesterdagar.

Semesterlönen består oftast av din vanliga lön med eventuella fasta lönetillägg samt ett semestertillägg. Du tjänar in semesterlön när du arbetar men också under viss frånvaro. Exempel på sådan frånvaro är:

  • arbetsskada
  • sjukdom
  • föräldraledighet
  • viss facklig utbildning.

Semester ska helst tas ut på sommaren

Som huvudregel ska semestern läggas så att du får en sammanhängande ledighet om minst fyra veckor under juni-augusti. Arbetsgivaren ska enligt semesterlagen diskutera med ditt lokala fack om hur sommarsemestern ska planeras.
Semesterplanen ska alltid vara beslutad senast den 31 mars för semester 1 maj-15 december samt 15 oktober för semester 16 december-30 april. Om du inte får något besked betyder det inte att semestern är godkänd, du måste då be din arbetsgivare om ett besked.

Om du slutar omvandlas semesterdagarna till semesterersättning

Om din anställning upphör innan du tagit ut all intjänad semester, får du semesterersättning som betalas ut senast en månad efter att du slutat. Ersättningen beräknas på samma sätt som semesterlönen. Semesterersättning och semesterlön är alltså olika saker.

Växla semesterdagar mot pension

Du har också möjlighet att växla värdet av semesterdagar mot pension. Detta kan göras oberoende av vilken lön du har, det påverkar inte månadslönen eller lönebaserade förmåner.

Läs mer om hur du växlar semesterdagar på OFR:s webbplats.