Polisförbundets stadgar

Polisförbundet är en partipolitiskt obunden facklig organisation, som med utgångspunkt i grundläggande demokratiska principer i samhället och allas lika människovärde, företräder medlemmarna och för deras talan i gemensamma fackliga, ekonomiska, sociala och intellektuella intressefrågor.

Våra stadgar beskriver hur Polisförbundet är organiserat, beslutsprocesser, vilka regler som gäller för verksamheten och varför vi finns. Stadgarna fungerar som stöd för våra medlemmar. Det är kongressen som beslutar om Polisförbundets stadgar.

Utöver stadgarna beslutar förbundsstyrelsen om kompletterande regler, så kallade tillämpningsbestämmelser.

Kongressen

Polisförbundets högsta beslutande organ är kongressen som träffas vartannat år. Kongressen beslutar om Polisförbundets mål och inriktning, väljer förbundsstyrelse och behandlar motioner med mera.

Förbundsstyrelsen med förbundskansli

Förbundsstyrelsen är mellan kongresser Polisförbundets högsta beslutande organ som leder och ansvarar för Polisförbundets ekonomi, förvaltning och verksamhet. Förbundskansliet bereder frågor åt förbundsstyrelsen och verkställer de beslut som styrelsen fattar.

Förbundsregioner

Polisförbundets verksamhet organiseras i förbundsregioner och studerandeförbundsregioner, som i sin tur kan ha förbundsområden och lokalförbundsområden.

Våra förbundsregioner är:

 • Nord
 • Mitt
 • Bergslagen
 • Öst
 • Väst
 • Syd
 • Stockholm
 • Nationella avdelningar
 • Rikspolisen

Våra studerandeförbundsregioner är:

 • Borås
 • Malmö
 • Stockholm
 • Umeå
 • Växjö

Idéutvecklande och rådgivande organ

Förbundsforum

Förbundsforum har till uppgift att vara Polisförbundets idéutvecklande organ. Deltagare i förbundsforum utses av förbundsregion och studerandeförbundsregion.

Ordföranderåd

Ordföranderåd är rådgivande till förbundsstyrelsen och består av ordförande för förbundsregion och studerandeförbundsregion, eller den som valts att vara ersättare. Ordföranderådet sammanträder minst en gång varje år.

Organisationsstrukturen

Polisförbundets organisation speglar arbetsgivarens organisation. 

Organisationsscheman för Polisförbundet och Polisen