Förbundsstyrelsen består av en ordförande, en 1:e vice ordförande, en 2:e vice ordförande och 8 ledamöter.


Förbundsordförande Lena Nitz

Ansvarsområden: Kommunikation och opinion
Presstelefon: 08-676 97 00

Lena Nitz är ordförande sedan 2010 och valdes om hösten 2014 för ytterligare fyra år.

Uppdraget som förbundsordförande är ett heltidsuppdrag och hon har en månadslön på 92 906 kronor (lön oktober 2017).

Innan Lena blev förbundsordförande arbetade hon på sektionen för arbetsgivarfrågor på Polismyndigheten i Stockholms län. Hon har även arbetat som ombudsman på Polisförbundet, närpolis, brottsutredare och jämställdhetshandläggare.
1:e vice ordförande Anna Nellberg-Dennis
, Region Mitt
Ansvarsområden: Yrkespolitik, internationellt arbete och bistånd
Telefon: 073-029 04 51


2:e vice ordförande Christer Palmkvist, Region Syd
Ansvarsområden: Lön, anställningsvillkor och arbetstid
Telefon: 070-568 13 58


Ledamot Sven-Erik Svensson, Region Nord
Ansvarsområden: Försäkringar
Telefon: 0767-68 03 90


Ledamot Stefan Eklund, Region Stockholm
Ansvarsområden: Ledarskap, rättshjälp och arbetslöshetsersättning
Telefon: 010-56 346 28 eller 0739-40 42 00


Ledamot Emma Cronberg, Region Stockholm

Ansvarsområden: Arbetsmiljö (Nationellt huvudskyddsombud)
Telefon: 010-56 346 36 eller 0739-40 42 05


Ledamot Annette Naesström, Region Bergslagen
Ansvarsområden: Pension
Telefon: 070-356 96 38


Ledamot Martin Ulvenhag, Region Öst
Ansvarsområden: Jämställdhet och mångfald
Telefon: 070-570 50 54


Ledamot Tomas Stjernfeldt, Region Syd
Ansvarsområden: Polisverksamhetsstyrning och studerandeverksamhet
Telefon: 070-614 94 80


Ledamot Mats Lundberg, Region Väst

Ansvarsområden: Samverkan med arbetsgivaren
Telefon: 070-536 80 27


Ledamot Mikael Sjöstedt, Region Rikspolisen
Ansvarsområden: Facklig utbildning, interna organisationsfrågor
Telefon: 072-369 63 99

Samtliga har e-postadress enligt principen
fornamn.efternamn[at]polisforbundet.se