Förbundsstyrelsen består av en ordförande, en 1:e vice ordförande, en 2:e vice ordförande och 8 ledamöter.


Förbundsordförande Lena Nitz

Presstelefon: 08-676 97 00

Lena Nitz är ordförande sedan 2010 och valdes om hösten 2018 för ytterligare fyra år. Uppdraget som förbundsordförande är ett heltidsuppdrag.

Innan Lena blev förbundsordförande arbetade hon på sektionen för arbetsgivarfrågor på Polismyndigheten i Stockholms län. Hon har även arbetat som ombudsman på Polisförbundet, närpolis, brottsutredare och jämställdhetshandläggare.

Presidiet

Förbundsordförande Lena Nitz, förbundsregion Stockholm 
1:e vice förbundsordförande Tomas Stjernfeldt, förbundsregion Syd 
2:e vice förbundsordförande Anna Nellberg Dennis, förbundsregion Mitt

Ledamöter

Stefan Eklund, förbundsregion Stockholm
Anna Ramsten, förbundsregion Mitt 
Mats Lundberg, förbundsregion Väst 
Christian Bjerne, förbundsregion Öst 
Mikael Sjöstedt, förbundsregion Rikspolisen 
Sophia Willander, förbundsregion Syd 
Mats Hjelmgren, förbundsregion Nationella avdelningen
Patrik Danielsson, förbundsregion Bergslagen

Samtliga har e-postadress enligt principen
fornamn.efternamn[at]polisforbundet.se