Förbundsstyrelsen består av en ordförande, en 1:e vice ordförande, en 2:e vice ordförande och 8 ledamöter.


Förbundsordförande Lena Nitz

Presstelefon:  08 - 676 97 20

Lena Nitz är ordförande sedan 2010 och valdes om hösten 2018 för ytterligare fyra år. Uppdraget som förbundsordförande är ett heltidsuppdrag.

Innan Lena blev förbundsordförande arbetade hon på sektionen för arbetsgivarfrågor på Polismyndigheten i Stockholms län. Hon har även arbetat som ombudsman på Polisförbundet, närpolis, brottsutredare och jämställdhetshandläggare.

Presidiet

 • Förbundsordförande Lena Nitz, förbundsregion Stockholm 
 • 1:e vice förbundsordförande Tomas Stjernfeldt, förbundsregion Syd. Ansvarsområde: Villkor och kollektivavtal - lön, anställningsvillkor, arbetstid, pension och MBL/samverkan. Yrkespolitik och opinionsbildning - yrkesutveckling, grund- och vidareutbildning.
 • 2:e vice förbundsordförande Anna Nellberg Dennis, förbundsregion Mitt.
  Ansvarsområde: Arbetsmiljö. Yrkespolitik och opinionsbildning - yrkesutveckling, grund- och vidareutbildning. Ersättare till NHSO. 

Ledamöter

 • Stefan Eklund, förbundsregion Stockholm.
  Ansvarsområde: Chef- och Ledarskap. Polisförbundets organisation och utveckling- medlemsförmåner, försäkringar, arbetslöshets­ersättning, facklig utbildning och stadgar.
 • Anna Ramsten, förbundsregion Mitt. 
  Ansvarsområde: Chef- och Ledarskap. Polisförbundets organisation och utveckling- medlemsförmåner, försäkringar, arbetslöshets­ersättning, facklig utbildning och stadgar.
 • Mats Lundberg, förbundsregion Väst. 
  Ansvarsområde: Villkor och kollektivavtal - lön, anställningsvillkor, arbetstid, pension och MBL/samverkan. Arbetsmiljö. Ersättare till NHSO. 
 • Christian Bjerne, förbundsregion Öst. 
  Ansvarsområde: Jämställdhet/Mångfald. Polisverksamhet - organisation, verksamhet, budget, ledning/styrning och resultat/statistik.
 • Mikael Sjöstedt, förbundsregion Rikspolisen.
  Ansvarsområde: Polisförbundets organisation och utveckling- medlemsförmåner, försäkringar, arbetslöshets­ersättning, facklig utbildning och stadgar.  Studerandeverksamhet och medlemsrekrytering.
 • Sophia Willander, förbundsregion Syd.
  Ansvarsområde: Jämställdhet/Mångfald. Studerandeverksamhet och medlemsrekrytering.
 • Mats Hjelmgren, förbundsregion Nationella avdelningen. 
  Ansvarsområde: Villkor och kollektivavtal - lön, anställningsvillkor, arbetstid, pension och MBL/samverkan. Polisverksamhet - organisation, verksamhet, budget, ledning/styrning och resultat/statistik.
 • Patrik Danielsson, förbundsregion Bergslagen.
  Nationellt huvudskyddsombud. Ansvarsområde: Arbetsmiljö.

Samtliga har e-postadress enligt principen
fornamn.efternamn[at]polisforbundet.se