På våra kurser för fackligt förtroendevalda lär du dig mer om vilka rättigheter du har i din fackliga roll och om arbetsgivarens skyldigheter. Kurserna stärker dig i ditt fackliga uppdrag.

Kurslistan

Kurslistan hittar du här på Mina sidor. (Du behöver logga in med Bank-id för att kunna se kurslistan.) 

Ledighet när du går kurs

Du får gå våra kurser med bibehållen lön om du är anmäld som fackligt förtroendevald hos din arbetsgivare. Enligt förtroendemannalagen har du rätt att få ledigt för att gå fackliga kurser som handlar om samverkan med arbetsgivaren på den egna arbetsplatsen.

För kassörs- och kommunikationskursen kan du få ledigt utan löneavdrag för max tio dagar per år enligt Villkorsavtalet.

Ansök om ledighet i god tid. Arbetsgivaren måste nämligen godkänna din ledighet.

Polisförbundets fackliga utbildningar

Polisförbundet har tidigare haft en utbildningstrappa i 6 steg där varje steg förutsatte att du deltagit vid den tidigare. Vi har nu förenklat på så sätt att bara de första 2 stegen (introduktions- och grundkurs) är obligatoriska för att kunna gå vidare i systemet. Däremot kan det finnas önskemål på tid i uppdraget, vilket i så fall specificeras under Målgrupp.

När du blir förtroendevald erbjuds du att gå en regional introduktionskurs. Efter den har du sedan möjlighet att söka den nationella grundutbildningen och därefter övriga utbildningar i det centrala utbudet. Vissa funktionsutbildningar förutsätter dock att du har ett visst uppdrag (t.ex. ordförande- eller valberedarutbildning).

Skydds- eller huvudskyddsombud

Du som är skyddsombud eller huvudskyddsombud kan gå arbetsmiljö-, arbetsskade- och rehabiliteringskurserna innan du gått introduktionskurs och grundkurs (steg 1 och 2).

  1. Introduktionskurs
    Introduktionskursen är för dig som är ny som fackligt förtroendevald. Du lär dig om rollen och om ditt uppdrag. Du får kunskap om Polisförbundets organisation och om rutinerna för samverkan med arbetsgivaren i den region du tillhör. Introduktionskurserna arrangeras av din region.
  2. Grundkurs
    Efter introduktionskursen kan du gå grundkursen. Du lär dig om din roll i helheten och får verktyg så att du kan företräda dina medlemmar. Vi går även igenom hur du kan bidra till att vi alla lever efter Polisförbundets värderingar. Grundkurserna arrangeras av Polisförbundet nationellt och men kan genomföras regionalt. Du ska i första hand söka till den grundkurs som är för din region.

Funktionskurs

En funktionskurs är riktat till dig som har ett specifikt uppdrag i din styrelse. Det kan som exempel vara en ordförande-, valberedar- eller kassörsutbildning. Funktionskurserna arrangeras av Polisförbundet nationellt.

Påbyggnadskurs

När du gått introduktionskurs och grundkurs kan du också gå påbyggnadskursen. Du får bland annat fördjupade kunskaper i förhandlingsteknik och medbestämmandelagen. Fokus ligger på kollektivavtal om lön och arbetstid. Du lär dig förhandlingsprocessen och kan innehållet i våra kollektivavtal.
Påbyggnadskursen genomförs som blandat lärande vilket betyder att vissa delar genomförs på distans och andra på en fysisk träff. Kursen arrangeras av Polisförbundet nationellt.

Högre facklig kurs

När du gått introduktionskurs, grundkurs och relevanta funktionsutbildningar kan du gå högre facklig kurs. Kursen arrangeras av TCO och ger delvis akademiska poäng.

Andra utbildningar

Partsrådet ger stöd till representanter för arbetsgivare och fack i
statliga verksamheter. På Partsrådets webbplats hittar du material, artiklar, filmer och stödmaterial inom områden som arbetsmiljö, hållbart arbetsliv, lönebildning och samverkan. Anmäl dig gärna till deras nyhetsbrev!