Anmäl dig till våra utbildningar

Vi fyller löpande på vårt kursutbud och tipsar ofta om nya utbildningar i vårt nyhetsbrev för förtroendevalda. Hör av dig om du inte får det. 

Du får ta ledigt för att gå en utbildning 

 • Om du är anmäld som fackligt förtroendevald hos din arbetsgivare får du gå våra kurser med bibehållen lön.
 • Enligt förtroendemannalagen (FML) har du rätt att få ledigt för att gå fackliga kurser som handlar om samverkan med arbetsgivaren på den egna arbetsplatsen.
 • För funktionsutbildningar kan du få ledigt utan löneavdrag för max tio dagar per år enligt Villkorsavtalet. 
 • Ansök om ledighet i god tid. Arbetsgivaren måste nämligen godkänna din ledighet.

Polisförbundets utbildningar är kostnadsfria. Vid fysiska utbildningar står förbundet för kostnader för resor, kost och logi.

Utbildning för fackligt förtroendevalda

När du blir förtroendevald erbjuds du att gå en regional introduktionskurs som ger behörighet att söka den nationella grundutbildningen.

 1. Introduktionskurs
  Introduktionskursen är för dig som är ny som fackligt förtroendevald. Du lär dig om rollen och om ditt uppdrag. Du får kunskap om Polisförbundets organisation och om rutinerna för samverkan med arbetsgivaren i den region du tillhör. Introduktionskurserna arrangeras av din region.
 2. Facklig grundkurs
  Efter introduktionskursen kan du gå den nationella grundkursen. Du lär dig om din roll i helheten och får verktyg så att du kan företräda dina medlemmar. Vi går även igenom hur du kan bidra till att vi alla lever efter Polisförbundets värderingar. Grundkurserna arrangeras av Polisförbundet nationellt och men kan genomföras regionalt. Det framgår i så fall av kursbeskrivningen.
 3. Ämnesspecifika och funktionsutbildningar
  Nationellt erbjuds också mer ämnesspecifika utbildningar, här varierar utbudet från år till år. Det framgår i kursbeskrivningen om det finns krav på att man har ett visst uppdrag (till exempel ordförande- eller valberedarutbildning) eller att du har varit aktiv som förtroendevald under en viss tid.

Utbildning för skydds- eller huvudskyddsombud

För dig som är vald till skydds- eller huvudskyddsombud arrangerar vissa regioner en särskild introduktionsutbildning. Nationellt erbjuds du att söka utbildningarna Arbetsmiljö, Arbetsskador och Arbetsanpassning/rehabilitering.

Övriga fackliga utbildningar

Fackliga Akademin TCO

Polisförbundets förtroendevalda kan också söka Fackliga akademins utbildningar. I de fall det är förknippat med kostnader kontaktar man sin region för att anmäla intresse.

Här hittar du mer information om TCO:s utbud.

Partsrådet har också utbildningar

Partsrådet ger stöd till representanter för arbetsgivare och fack i statliga verksamheter. På Partsrådets webbplats hittar du material, artiklar, filmer och stödmaterial inom områden som arbetsmiljö, hållbart arbetsliv, lönebildning och samverkan. Anmäl dig gärna till deras nyhetsbrev.

Frågor om utbildning

Har du frågor eller synpunkter om vårt utbildningsutbud? Kontakta Anny Sandgren, utbildningsansvarig.