Utbildningar till förtroendevalda

Våra utbildningar är till för dig som är förtroendevald. Här får du möjlighet att lära dig mer om vilka rättigheter du har i din fackliga roll och arbetsgivarens skyldigheter. 

Aktuella utbildningar

Du som är medlem kan se alla våra aktuella kurser när du är inloggad på Mina sidor. 

Ledighet under utbildningen

Du kan få gå våra utbildningar med bibehållen lön om du är anmäld som fackligt förtroendevald hos din arbetsgivare. Enligt förtroendemannalagen har du rätt att få ledigt för att gå fackliga utbildningar som handlar om samverkan med arbetsgivaren på den egna arbetsplatsen.

För kassörs- och kommunikationsutbildning kan du få ledigt utan löneavdrag för max tio dagar per år enligt Villkorsavtalet.

Arbetsgivaren måste godkänna din ledighet så ansök i god tid.