Utbildningar till förtroendevalda

Våra utbildningar är till för dig som är förtroendevald. Här får du möjlighet att lära dig mer om vilka rättigheter du har i din fackliga roll och arbetsgivarens skyldigheter. Fokus på utbildningarna är hur det fackliga arbetet fungerar lokalt hos dig. Vi vill också ge dig en förståelse för Polisförbundet som organisation.

Vi vill att du som förtroendevald ska känna dig trygg och kompetent i ditt fackliga uppdrag. Vi ser den fackliga utbildningen som en förutsättning och en metod för att nå Polisförbundets verksamhetsmål, vår vision och värdegrund. 

Polisförbundets utbildningar

Vi rekommenderar att du går alla våra utbildningar i mån av plats. Till att börja med bör du gå introduktions- och grundutbildningen och sedan kan du söka olika utbildningar i flera steg.

Utbildningar som alla förtroendevalda bör gå

  • Introduktionsutbildning
  • Grundutbildning
  • Arbetsmiljöutbildning
  • Jämställdhet, mångfald och likabehandling

Påbyggnadsutbildningar

När du har gått introduktions- och grundutbildningen i din region finns det ytterligare utbildningar. Beroende på den roll du har som förtroendevald rekommenderar vi att du går dessa utbildningar:

  • Förhandlingsansvarig: Påbyggnadsutbildning, Fördjupningsutbildning
  • Skyddsombud: Arbetsmiljö, Arbetsskada, Rehabilitering
  • Kassör: Kassörsutbildning
  • Ordförande: Ledarskapsutbildning
  • Ledamot: Påbyggnadsutbildning, Fördjupningsutbildning
  • Valberedare: Valberedningsutbildning

Övriga utbildningar

IRMA-utbildning

Du som är kvinna och fackligt förtroendevald i Polisförbundet har möjlighet att utvecklas i ditt ledarskap genom mentorprogrammet IRMA.
Mentorprogram kvinnor

PRIDE-utbildning

För förtroendevalda som vill ha mer kunskap om HBTQ-personers situation.

Arbetslivets juridik

15 poängskurs via TCO om bland annat arbetsrätt och anställningsskydd. Kursen kan sökas av den som genomgått Polisförbundets samtliga utbildningar.

Utbildningskatalog

Du kan läsa mer om våra utbildningar i Polisförbundets utbildningskatalog.

Ansökan

Fyll i vår ansökningsblankett och skicka den till din förbundsregion. När du blir antagen får du en kallelse före kursstarten.

Våra utbildningar är kostnadsfria. Men om du avbokar senare än två veckor före kursstart så debiteras ditt förbundsområde en avgift på 3000 kronor. Detsamma gäller om du inte dyker upp till kursen utan att ha hört av dig. Vi tar inte ut en avgift om du kan visa oss en kopia på din lönespecifikation där det ska framgå att du har varit sjuk eller att du har vabbat.

Ledighet under utbildningen

Du kan få gå våra utbildningar med bibehållen lön om du är anmäld som fackligt förtroendevald hos din arbetsgivare. Enligt förtroendemannalagen har du rätt att få ledigt för att gå fackliga utbildningar som handlar om samverkan med arbetsgivaren på den egna arbetsplatsen.

För kassörs- och kommunikationsutbildning kan du få ledigt utan löneavdrag för max tio dagar per år enligt Villkorsavtalet.

Arbetsgivaren måste godkänna din ledighet så ansök i god tid.