På våra kurser för fackligt förtroendevalda lär du dig mer om vilka rättigheter du har i din fackliga roll och om arbetsgivarens skyldigheter. Kurserna stärker dig i ditt fackliga uppdrag.

Kurslistan

Kurslistan hittar du på Mina sidor när du loggat in på webben. 

Ledighet när du går kurs

Du får gå våra kurser med bibehållen lön om du är anmäld som fackligt förtroendevald hos din arbetsgivare. Enligt förtroendemannalagen har du rätt att få ledigt för att gå fackliga kurser som handlar om samverkan med arbetsgivaren på den egna arbetsplatsen.

För kassörs- och kommunikationskursen kan du få ledigt utan löneavdrag för max tio dagar per år enligt Villkorsavtalet.

Ansök om ledighet i god tid. Arbetsgivaren måste nämligen godkänna din ledighet.

Polisförbundets utbildningstrappa

Polisförbundet har en utbildningstrappa. Du följer kurs för kurs likt en utbildningstrappa i 6 steg. Du som är skyddsombud eller huvudskyddsombud kan gå vissa funktionskurser utan att gå introduktionskurs och grundkurs.

 1. Introduktionskurs
  Introduktionskursen är för dig som är ny som fackligt förtroendevald. Du lär dig om rollen och om ditt uppdrag. Du får kunskap om Polisförbundets organisation och om rutinerna för samverkan med arbetsgivaren i den region du tillhör. Introduktionskurserna arrangeras av din region.
 2. Grundkurs
  Efter introduktionskursen kan du gå grundkursen. Du lär dig om din roll i helheten och får verktyg så att du kan företräda dina medlemmar. Vi går även igenom hur du kan bidra till att vi alla lever efter Polisförbundets värderingar. Grundkurserna arrangeras av Polisförbundet nationellt och hålls i de olika regionerna.
 3. Funktionskurser
  När du gått introduktionskurs och grundkurs kan du gå funktionskurs/-er. Det kan handla om arbetsskador, rehabilitering, jämställdhet, arbetsmiljö med flera.  De ger grundkunskaper inom ett specifikt område och du behöver inte ha några förkunskaper. Du behöver inte heller vara uttalat ansvarig för frågan i din styrelse. Funktionskurserna arrangeras av Polisförbundet nationellt och hålls i de olika regionerna.

  Du som är skyddsombud eller huvudskyddsombud kan gå arbetsmiljö-, arbetsskade- och rehabiliteringskurserna innan du gått introduktionskurs och grundkurs (steg 1 och 2).
 4. Påbyggnadskurs
  När du gått introduktionskurs, grundkurs och funktionskurs kan du gå påbyggnadskurs. Du får bland annat fördjupade kunskaper i förhandlingsteknik och medbestämmandelagen. Fokus ligger på kollektivavtal om lön och arbetstid. Du lär dig förhandlingsprocessen och kan innehållet i våra kollektivavtal. Påbyggnadskurserna arrangeras av Polisförbundet nationellt.
 5. Fördjupningskurs
  När du gått introduktionskurs, grundkurs, funktionskurs och påbyggnadskurs kan du gå fördjupningskurs. Du lär dig om allmänrättsliga principer och regler, bland annat rutinerna kring rättshjälp och gången i personalansvarsnämnden och om diskrimineringslagstiftningen. I slutet av kursen får du lösa arbetsrättsliga problem med hjälp av rättskällor. Fördjupningskurserna arrangeras av Polisförbundet nationellt.
 6. Högre facklig kurs
  När du gått introduktionskurs, grundkurs, funktionskurs, påbyggnadskurs och fördjupningskurs kan du gå högre facklig kurs. Kursen arrangeras av TCO och ger delvis akademiska poäng. 

Andra utbildningar

Partsrådet ger stöd till representanter för arbetsgivare och fack i
statliga verksamheter. På Partsrådets webbplats hittar du material, artiklar, filmer och stödmaterial inom områden som arbetsmiljö, hållbart arbetsliv, lönebildning och samverkan.