De första åren

Vid det förra skelskiftet var polisers arbetsvillkor inte mycket att ha – arbetspassen var 10–15 timmar långa, semester sällsynt och lönerna ofta under svältgränsen. Anställningstryggheten var i princip obefintlig, en polis kunde avskedas med hänvisning till en ”olämplighetsparagraf”.

Den 7 augusti 1903 bildades Polisförbundet och sedan dess har medlemmarna tillsammans drivit igenom många förbättringar av löner, villkor och arbetsmiljö och även bidragit till polisyrkets utveckling.

Försäkringsfrågor har alltid varit viktiga områden för förbundet. En  kort tid efter 1903 ordnades en personförsäkring i Svenska Lif.

Polisforbundet profilsidesbild TCO-tidningen-2-1980.jpg
En kvarterspolis på besök i en skola i Stockholm 1980. Foto: Allan Myrman/TCO-tidningen.

Tidiga framgångar

Gemensam polisutbildning var en viktig fråga ända sedan förbundet bildades och efter ett par decennier tog staten, från 1925, ansvar för en gemensam grundutbildning.

1914 hade ett tjugotal städer ordnat någon form av pensionslösning men det dröjde till 1926 innan alla poliser omfattades av pensionsavtal.

Därefter drev Polisförbundet på för att polisen skulle förstatligas och det blev verklighet 1965. Sedan dess har poliser tillsammans med andra statsanställda rätt att förhandla med staten och även att gå i konflikt/strejk när vissa villkor är uppfyllda.

"Först 1993 blev fri uniform verklighet och då hade Polisförbundet drivit frågan sedan slutet av 1930-talet."

Förändringar tar tid

Fackliga framgångar kräver uthållighet. Det visar historien flera exempel på. Ett av de tydligaste är kanske hur lång tid det tog att få igenom en fri uniform. Först 1993 blev det verklighet och då hade Polisförbundet drivit frågan sedan slutet av 1930-talet.

Senare framgångar

Från 1990-talet minns många kampanjen "15 000 NU" som ledde till en 26-procentig löneökning för nya poliser samtidigt som löneutvecklingen för övriga arbetsmarknaden snittade på 10 procent.

Polislönerna är fortfarande en viktig fråga för förbundet och stora framgångar har skördats i närtid. 2018 satte Polisförbundet som mål att löneutvecklingen ska vara fem procent per år för poliskollektivet och det infriades de senaste fyra åren då lönerna höjdes med i genomsnitt 20 procent.

En annan viktig framgång är de senaste årens politiska beslut att utbilda fler poliser.

Vår roll är lika viktig idag

Polisförbundet har också fått igenom bättre villkor kring semester, ersättning vid sjukdom och tjänstepension än vad lagen kräver. Och vi fortsätter att jobba för ännu bättre arbetsvillkor, tryggare arbetsmiljö och högre status för poliser. För trots alla förbättringar vi fått igenom under åren är Polisförbundets roll lika viktig idag.

Några viktiga fackliga genombrott genom åren

  • En kort tid efter starten 1903 ordnades en personförsäkring, som gav bra förmåner för medlemmar.
  • Från 1903 drevs kravet på en gemensam polisutbildning, 1925 tog staten ansvar för en allmän gemensam grundutbildning för poliser.
  • 1914 hade ett 20-tal städer ordnat någon form av  pensionslösning för polismännen. 1926 hade alla poliser någon form av pensionsavtal.
  • Under 1930-talet drev Polisförbundet frågan om att polisen skulle förstatligas. 1965 förstatligades polisen.
  • Sedan 1938 drev Polisförbundet frågan om fri uniform, 1995 infriades kravet.
  • Den kommunala förhandlingsrätten för poliser inrättades 1941.
  • Från 1960-talet har frågan om att en polis ska kunna bli polischef utan jur.kand drivits. 1997 nåddes det målet.
  • Förhandlings- och konflikträtt fick Polisförbundet 1965 tillsammans med övriga offentligt anställda.

Mer om Polisförbundets historia finns på TAM-arkiv (Tjänstemäns och akademikers arkiv)

Intresserad av facklig historia? Se TCO:s film Facket och partsmodellens historia

På Polismuséets webbplats kan du bland annat läsa om polisyrkets historia