Poliser-Sverige.png

Hur går polistillväxten?

Varje år växer poliskåren med omkring tusen poliser. Det finns ett regeringsmål om en polistäthet på minst 300 poliser per 100 000 invånare. Med nuvarande tillväxttakt kan vi bli 10 000 fler på tio år och målet kommer då att nås år 2033.

Eftersom brottsligheten blivit mer snabbföränderlig, mer komplex och också mer våldsam, är det viktigt att våra politiker inte kompromissar med den polisiära kompetensen för att nå målet om fler poliser.

Läs också 

Debattartikel: "Fel att stressa fram nya poliser”