Polisskadestiftelsen

Polisskadestiftelsen kan ge bidrag till dig som polis om du skadas i tjänsten på grund av brottslig gärning. Även anhöriga till poliser som omkommit i tjänsten kan få bidrag. Du behöver inte vara medlem i Polisförbundet för att söka. 

I genomsnitt är bidraget cirka 3000 kronor men för omfattande eller allvarliga händelser kan det vara högre. Hur mycket pengar det blir i slutändan beror på stiftelsens avkastning och hur många ansökningar vi får in.

Hittills har 1 500 medlemmar delat på nästan sju miljoner kronor från Polisskadestiftelsen.

Händelser som du kan få bidrag för

Du kan få bidrag om du blir skadad i tjänsten och händelsen är riktad mot dig som polis. Det kan till exempel vara:

 • När du gör ett ingripande och får en avsiktligt riktad spark av personen du griper.
 • Om du blir biten av en person som misstänks bära på en blodsmitta.

Händelser som du inte får bidrag för

Du får inte bidrag från stiftelsen om du skadar dig i tjänsten, men där skadan inte uppstått genom brottslig gärning. Det kan till exempel vara:

 • Om du kliver ur bilen för att springa efter några personer och då snubblar och skadar foten.
 • Om du tillsammans med en kollega håller fast en stökig person och då av misstag blir träffad med ett slag av kollegan.

Bidra till Polisskadestiftelsen

Du får gärna bidra till att Polisskadestiftelsen kan fortsätta att betala ut bidrag till poliser som blivit utsatta för brott och skadats i tjänsten. Skicka ditt bidrag till stiftelsens plusgirokonto 169 185 7-5 eller genom att swisha till 123 ­455 ­9597.

Hittills har över 1 500 poliser delat på över 6,9 miljoner kronor sedan Polisskadestiftelsen startade 1974.

Hildur Johnsons stiftelse för social verksamhet

Ibland händer det oförutsedda saker i livet. Om du är medlem i Polisförbundet har du möjlighet att söka bidrag till så kallad social verksamhet. Det innebär till exempel att du kan få bidrag till aktiviteter med familjen eller om någon i familjen drabbas av en allvarlig sjukdom och du behöver ett bidrag för att kunna göra en rekreationsresa. 

Hildur Johnsons stiftelse för utbildning

Du som är medlem och som utbildar dig vid högskola kan söka stipendium för studier i ämnena:

 • Sociologi
 • Samhälls- och beteendevetenskap
 • Juridik
 • Språk

Du kan också få stipendium för studier i utlandet som är kopplade till polisiär eller facklig verksamhet eller till en studieresa om den är av särskilt värde för polisyrket.

Däremot kan du inte få bidrag för att bekosta dina studier på polisutbildningen.

För att söka ska du vara färdigutbildad polis eller polisstuderande och ha genomfört specialarbete utomlands inom ramen för dina studier på polisutbildningen. Du behöver ha ett aktivt medlemskap i Polisförbundet och det får inte vara mer än två år sedan studierna eller resan avslutades.

Ansök senast den 1 september

Den 1 september är sista ansökningsdag för att ansöka om bidrag till alla tre stiftelser. Lämna in din ansökan till din förbundsregion senast den dagen. Efter yttrande skickar förbundsregionen den till förbundets kansli.

Därefter skickar vi en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan – om du inte har fått det behöver du kontakta oss. Om vi får din ansökan efter den 1 september överförs den till nästa år.

Så ansöker du till stiftelserna

Ansökningsblanketten ska innehålla:

 • fullständiga personuppgifter
 • beskrivning av sjukdomen eller hur din situation ser ut
 • eventuell sjukskrivningstid och kvarstående men
 • övrig information som kan vara av värde för oss i vår bedömning

Om du ansöker till Polisskadestiftelsen är det också viktigt att du beskriver händelseförloppet när du fick skadan, till exempel hur skadan uppstod och om det skedde under pressade förhållanden. 

Om du ansöker till Hildur Johnsons stiftelse för utbildning behöver du skicka med:

 • Vid studier i Sverige och utomlands – betyg, studieintyg eller specialarbet som verifierar dina studier. Om du söker för högskolestudier krävs också intyg från universitet eller högskola på avklarade poäng.
 • Vid studieresa – reseberättelse, fältrapport eller liknande som styrker att resan har genomförts. Bifoga även kopia på officiell inbjudan, program och deltagarförteckning.

Vem beslutar om bidrag?

Stiftelserna förvaltas av Polisförbundets styrelse och vårt kansli handlägger alla ansökningar som kommer in.

Polisskadestiftelsens bidrag beslutas av en nämnd som består av vår förbundsordförande, rikspolischefen och regionpolischefen i Stockholm. Bidrag från Hildur Johnsons stiftelser beslutas av Polisförbundets ordförande.

Andra stiftelser för poliser

Kungafonden

Kungafonden är en stiftelse som ger ekonomiskt stöd till personer som drabbats av sjukdom eller skada vid tjänstgöring inom eller i samband inom Polisen och flera andra myndigheter. 

Christer Ångmans och Traude Frankes Stiftelse

Stiftelsen främjar vidareutbildning i språk (tyska, franska, spanska och portugisiska) för polisutbildad personal. De sökande som har studerat det aktuella språket på högskolenivå har företräde.

Ansök om medel på stiftelseportalen

Normanstiftelsen

Den privata Normanstiftelsen bildades 2021 för att stötta poliser och brandmän som skadas i tjänst. Den kommer att finnas under 20 år och delar under den tiden ut all avkastning och allt kapital i stiftelsen.