Ökad press på polisernas arbetsmiljö

Med anledning av det gängrelaterade våldet med skjutningar och sprängningar har många poliser kommenderats till tjänstgöring på annan ort. Det har inneburit stora påfrestningar på både de som kommenderats och de som fått vara kvar på hemmaplan som fått lösa arbetsuppgifter med färre resurser. Vi har försökt att säkerställa bra arbetstider, arbetsuppgifter, ersättningar och återhämtning.

Åtgärder utifrån säkerhetsläget

Ett försämrat omvärldsläge, en ökad hotbild mot och i Sverige samt ökad otillåten påverkan förändrar även våra medlemmars säkerhet. Vi har med anledning av det begärt en undersökning av arbetsmiljön för att se över och trygga säkerheten för alla medarbetare inom Polismyndigheterna. Vi arbetar även med att påverka politiken för att få till författningsändringar som exempelvis minska exponeringen av personuppgifter och höja straffen beträffande våld och hot mot poliser. Den utökade möjligheten att ansöka om särskilda tjänstekort är också ett resultat av vårt arbete med arbetsgivaren.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

En viktig del är att få till ett bredare arbete inom är det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet. Hur vi mår och samspelar med varandra på våra arbetsplatser är avgörande för att arbetsmiljön ska vara bra. Dessutom är organisation och ledning viktiga faktorer för att veta var besluten ska fattas och hur verksamheten ska fungera.

Höjt friskvårdsbidrag

Under 2023 höjde Polismyndigheten friskvårdsbidraget från 1 800 till 4 000 kronor per år. Polisförbundet har arbetat för höjningen i flera år efter önskemål från medlemmar, bland annat i form av bifallna motioner. Det höjda friskvårsbidraget fick stort genomslag. Under 2023 nyttjade 80 procent av Polismyndighetens anställda bidraget – en ökning från 63 procent året före.

Bäranordning och utrustning

Vi ställer höga krav på polisers utrustning för att främja polisers trygghet och förebygga ohälsa. Under året har vi bland annat fortsatt arbetet med att förebygga risken för förslitningsskador då utrustningen utökas och blir tyngre att bära. En ny utrustningsväst har tagits fram som minskar belastningen på knän och rygg. Tyvärr dröjer det innan de nya västarna är på plats eftersom upphandlingstekniska har satt stopp – så som det även gjort för våra tidigare framgångar med skyddsmasker och hörselskydd.

Under 2023 var det också dags att utrusta alla poliser i yttre tjänst med kroppsburna kameror. En viktig framgång, men fästena fungerade inte som de skulle och behövde bytas ut. Samma sak med hölstret till polisens nya tjänstevapen – listan på utrustning och uniformspersedlar som försenats är lång.

Skadestånd och ersättningar

Under 2023 fick Polisförbundets medlemmar nästan 15,2 miljoner kronor i skadestånd eller ersättningar efter vunna mål. Juridisk hjälp kan du som är medlem få om du till exempel skadat dig i arbetet, blivit anmäld för brott i tjänsten eller blivit av med jobbet. Det kan handla både om kostnadsfri rådgivning av någon av våra förbundsjurister, eller betalda advokats- eller rättegångskostnader.

Så mycket kostar juridisk hjälp privat

Om du inte är medlem i Polisförbundet kan en timmes rådgivning med en privat arbetsrättsjurist eller rättshjälp i arbetsskadeärenden kosta mer än en hel årsavgift till fackförbundet.

Ett ärende som vi driver till domstol kan överstiga kostnaden för medlemsavgiften under en hel karriär.