Polisförbundets fackliga framgångar under 2023 bidrog till att ob-tillägget för poliser fördubblats och friskvårdsbidraget höjts markant. Vi skrev nya löneavtal och ett nytt avtal om kommenderingar. På Säkerhetspolisen blev tidsbegränsad anställning inte längre tvingande för poliser i funktionerna livvakt/spanare då myndigheten öppnade upp möjligheten att välja tillsvidareanställning.