Polisförbundet växer

Allt fler väljer att gå med i Polisförbundet samtidigt som färre lämnar. Under 2023 växte förbundet med 975 medlemmar. Vi har nu drygt 24 000 aktiva medlemmar, inklusive studerande vid polisutbildningarna. Totalt är 27 600 medlemmar om man även räknar in pensionärsmedlemmar. Nio av tio poliser är medlemmar i Polisförbundet.

Poliser som engagerar sig för poliser

Ungefär 1 800 förtroendevalda poliser och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna. Här berättar tre av våra förtroendevalda hur de ser på uppdraget och vad som fick dem att engagera sig fackligt: