Polisförbundet söker en kanslichef

Vi söker en kanslichef som ska leda den dagliga verksamheten på Polisförbundets kansli. 

Kanslichef

Jobba som Polis

Vill du söka till polisutbildningen eller söker du lediga jobb inom Polisen? 

Sök då på Polisens webbplats.