− Sådant här får inte ske och nu måste Polismyndigheten jobba för att se till att det inte kan hända igen. Det är därför viktigt att arbetet med frågor om myndighetens kultur och etik intensifieras, kommenterar Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow resultatet av en utredning.

Polisförbundet välkomnar den genomlysning som har gjorts av utredaren Runar Viksten med anledning av ”chefshärvan” inom Polismyndigheten.

− Det är allvarligt att en Sveriges högsta polischefer har fattat beslut trots jäv och dessutom ljugit för sin chef, säger Katharina von Sydow.

− Men jag kan också konstatera att utredaren anser att polisledningen har hanterat det hela enligt de rutiner och riktlinjer som finns. Det är ett viktigt besked.

Katharina von Sydow ser behov av ökad transparens och inflytande vid tillsättningar av chefer framöver. Det har länge funnits en stark kritik mot Polismyndigheten gällande tillsättningar och det har förekommit misstankar om vänskapsrekryteringar, att det inte alltid är förtjänst och skicklighet som råder vid tillsättningarna. Det är också en av anledningarna till att kritiken blev så kraftig mot polisledningen när problemen kring den nu aktuella chefen uppdagades.