Det är nu snart ett år sedan som Polisförbundet uppmanade alla medlemmar att teckna sig för autogiro. Detta eftersom möjligheten till löneavdrag upphörde vid årsskiftet. Efter att vi hade hört oss för med andra förbund visste vi hur svårt det kan vara att få med alla medlemmar på en sådan omställning.

–  Därför är det fantastiskt roligt att så många gått över till autogiro och e-faktura. Ett stort tack vill jag skicka till alla er som hörsammat våra uppmaningar, säger Susanne Piehl på Medlemsservice.

Bland dem som ännu inte anmält sig till autogiro återfinns många pensionärer som betalar en gång per år och studenter som bara betalar en gång för hela studietiden som är förlagd till skolan.

–  Det är först i samband med aspiranten som det blir viktigt att få in studenterna på autogiro. Vårt fokus är nu att få in de yrkesverksamma som ännu inte anmält sig, säger Susanne Piehl.

Anledningen är förstås att betalningar via faktura är mer kostsamma att hantera.

Hör du till dem som inte anmält sig än, gör du det genom din banks internetkontor där du söker fram Svenska Polisförbundet som mottagare.

Se instruktion.

För dig som har skyddad identitet kan det vara lite krångligare och du är alltid välkommen att höra av dig till Medlemsservice.