Varför ska jag vara med i facket som chef?

Polisförbundet är inte bara det största facket inom polisen utan också det fack som har störst möjlighet att påverka. Vi driver polisers intressen under hela arbetslivet.

Utöver de fördelar som det innebär att vara med i facket för din egen del stöttar vi dig som är chef kan i ditt ledarskap. Några exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Bemanningsavtal
  • MBL
  • Arbetsmiljö
  • Arbetsrätt

Renodlar chefsuppdraget

Som chef spelar du en viktig roll för både dina medarbetares utveckling och för polisverksamhetens framgång. Vi arbetar för att du ska ha rätt förutsättningar för uppdraget. Till exempel genom att renodla chefsuppdraget så att du får ett hållbart arbetsliv. Ett sätt att göra det är att minska mängden administration så att chefer får mer tid att leda, utveckla verksamheten och sina medarbetare. 

Utvecklar chefsutbildningen

Polisens chefs- och ledarcenter har utbildningar som vänder sig till dig som är chef och chefsförsörjningsprogram för framtida chefer. Vi arbetar för att dessa ska kompletteras med handledning, mentorskap, ledarskap under svåra påfrestningar och funktionsutbildningar.

Fackligt stöd för dig som är chef

Om du behöver stöd i ditt arbete som chef, kan du vända dig till din region. Varje region, Nationella avdelningar och Säkerhetspolisen, har en person som är ansvarig för chefsfrågor. Vissa regioner har även ett eget förbundsområde för chefer.

På nationell nivå är Peter Sjögren ombudsman för chefsfrågor. 

Kontaktpersoner för chefsfrågor 

Mer om Polisförbundets verksamhet

Läsa mer om vårt arbete och våra värderingar