Chefssektioner – dina behov i fokus

Polisförbundet arbetar aktivt för att stödja dig som är chef och för att skapa förståelse för att chefs- och ledarskapsfrågor är viktiga. En del i det arbetet är att flera förbundsregioner har chefssektioner. I andra regioner finns det informella grupper för chefer, för att ta till vara chefernas intressen.

Påverka Polisens chefsutbildning

Polisens chefs- och ledarcenter har utbildningar som vänder sig till dig som är chef och chefsförsörjningsprogram för framtida chefer. Polisförbundet tycker att de är bra, men de kan utvecklas ännu mer, därför arbetar vi exempelvis för att de ska kompletteras med handledning, mentorskap, ledarskap under svåra påfrestningar och funktionsutbildningar.

Fackligt stöd för dig som är chef

Polisförbundet har minst en person ansvarig för chefsfrågor i samtliga regioner, nationella avdelningar och Säpo. Vissa regioner har även ett eget förbundsområde chef som du kan vända sig till om du behöver stöd i ditt arbete som chef. Du kan också kontakta Peter Sjögren, ombudsman för chefer vid Polisförbundet, om du har frågor.