Löneutvecklingen står i fokus i en tid som präglas av en osäker ekonomisk situation för många, med inflation och reallönesänkningar i den centrala avtalsrörelsen inom staten. Förutom utvecklade löneprinciper kräver OFR/S,P,O  även att karensavdraget slopas för att öka tryggheten för den som blir sjuk.

– Staten behöver kunna konkurrera om arbetskraften med såväl löneutveckling som andra anställningsvillkor anpassade till samhällsuppdraget. Därför går vi in med yrkanden om konkurrenskraftiga löner, bättre anställningsvillkorvillkor, ökad anställningstrygghet, och förslag på utveckling av arbetsmiljön för anställda inom staten, säger Martin Åberg, förhandlingschef på Polisförbundet.

Polisförbundet ingår i OFR/S,P,O, ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor och företräder 102 000 medlemmar i statlig tjänst: Polisförbundet, Tull-Kust, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Fackförbundet ST, Sveriges Lärare, Ledarna, Vårdförbundet och Förbundet Reservofficerarna. Motpart i avtalsförhandlingarna för statlig sektor är arbetsgivarorganisationen Arbetsgivarverket (AgV).

När parterna på den statliga nivån är överens kommer förhandlingarna att ta vid mellan Polisförbundet och Polismyndigheterna som gäller från den 1 oktober 2023.

– Med de centrala förhandlingarna läggs grunden för kommande lokala förhandlingar om lön och andra villkor med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, säger Katharina von Sydow, Polisförbundets ordförande.

– Förutom att fortsätta med att förbättra löner och arbetsvillkor vill vi också få till ett centralt partsgemensamt arbete kring krig- och beredskapsfrågor. Det är viktigt med tanke på den situation vi har i vår omvärld och med de Nato-förhandlingar som pågår, säger hon.

Exempel på yrkanden från OFR/S,P,O i årets avtalsrörelse 

  • Att lönerna ska höjas med minst 7,4 procent under två år, i nivå med märket.
  • Att utveckla löneprinciperna för att tydliggöra behovet av att behålla samt utveckla erfarna och yrkesskickliga anställda.
  • Slopat karensavdrag och sjuklön från dag ett.
  • Förkortad arbetstid. 
  • Att säkerställa inflytande och rättssäkerhet vid säkerhetsklassning.
  • Att skapa ett centralt partsgemensamt arbete kring krig- och beredskapsfrågor.
  • Att alla arbetsgivare ska erbjuda sina anställda möjlighet att arbeta på distans och att de som nekar distansarbete tydligt ska kunna motivera varför.
  • Ett helt nytt arbetsmiljö- och likabehandlingsavtal som underlättar samarbetet mellan fack och arbetsgivare och gör att medlemmarna får en bättre arbetsmiljö.

Samtliga yrkanden

Yrkanden Arbetsgivarverket 2023

Yrkanden OFR S,P,O 2023

Yrkanden Saco-S 2023

Yrkanden Seko 2023