1. Chefers arbetstid och arbetsmiljö

Chefer förväntas utöver att vara tillgängliga för medarbetare och utveckla verksamheten att ingå i till exempel styrgrupper och arbetsgrupper. En del har dessutom dubbla roller, till exempel både gruppchef och förundersökningsledare, och det är dessutom mycket administrativt arbete samt andra uppdrag som ska göras.

Det leder till att många chefer arbetar långt över normala arbetstidsmått. Målsättningen är att även chefer ska orka och ha ett hållbart arbetsliv.

Vi jobbar för att renodla chefsuppdraget. Polismyndigheten behöver se över organisationen och avlasta våra chefer från administration, så att chefer får tid att leda, utveckla verksamheten och sina medarbetare.

2. Behovsinventering av biträdandefunktioner

Det är bara för vissa chefstjänster som det finns biträdandefunktioner. Det får till följd att chefsuppdraget blir lidande och man skapar egna lösningar där det egentligen borde finnas en biträdande chef. Här vill vi att Polismyndigheten gör en behovsinventering och ser till att chefer får det administrativa stöd som behövs och att stödfunktionerna fungerar med alltifrån ett anpassat IT-stöd till HR-stöd samt tillsätter biträdande funktioner där verksamheten behöver.

3. Det ska vara möjligt att gå in och ur ett chefskap

Om man vill ha en paus i sitt chefskap, av olika anledningar, ska man kunna ta en sådan för att sedan kunna komma tillbaka. Idag är detta inte självklart utan man blir ifrågasatt i stället för uppmuntrad. Här behövs en kulturförändring inom Polisen.

Är du chef och har frågor?

Har du en fråga om chefskap och vårt fackliga arbete? Vänd dig till Peter Sjögren, eller till den kontaktperson som för chefsfrågor som finns i din region, Nationella avdelningar och Säkerhetspolisen.