"I uppdraget som polis ingår det att stå upp för människovärdet, för fri- och rättigheter och för vår demokrati. Det har aldrig varit enkelt, men i takt med att samhället blivit alltmer utsatt har arbetet också blivit mer utmanande. När säkerhetspolischefen den 17 augusti beslutade om att höja terrorhotnivån från ett förhöjt till ett högt hot blev det tydligt hur allvarlig situationen är. Sverige ses nu som ett prioriterat mål för en terroristattack.

I det här allvarliga läget står Sveriges poliser i frontlinjen. 

Hotnivån kommer sannolikt att ligga kvar under lång tid. I det här allvarliga läget står Sveriges poliser i frontlinjen. Det är poliser som oftast är först på plats när något händer och tar hand om, hjälper, skyddar och ställer till rätta. Den arbetsinsats som svensk polis gör varje dag för att öka tryggheten får inte underskattas."

Läs hela ordförandeordet på Polistidningen.se