"Vi har lämnat ett extremt år bakom oss. Grovt våld, unga förövare och offer, systemhotande organiserad brottslighet och höjt terrorhot där poliser blev utpekade mål förändrade vardagen för många 2023. I detta ultramaraton lyckades svensk polis ändå förhindra fler brott och gripa fler. Ni kollegor gör ett fantastiskt arbete!

"Svensk polis lyckas förhindra fler brott och gripa fler. Ni kollegor gör ett fantastiskt arbete!"

Oavsett vad du som polis arbetar med och var – stort tack för ditt arbete, du förtjänar de allra bästa av arbetspass. Under 2023 blev det också ännu mer tydligt att poliser behöver ett starkt fackförbund som gör skillnad för sina medlemmar.  

2023 var ett år då Polisförbundets fackliga framgångar bidrog till att ob-tillägget nu fördubblats och friskvårdsbidraget höjts markant. Polisförbundet skrev nya löneavtal och ett nytt avtal om kommenderingar. Vi satte tryck på Polismyndigheten om personlig skyddsutrustning, utbildning och om tystnadskulturen.  
 
I juni, efter det fruktansvärda dådet i Farsta centrum, krävde vi en kriskommission mot det grova våldet, vi påverkade det offentliga samtalet och visade att alla måste hjälpas åt. Under året besökte vi alla polisutbildningar och hade möten med chefer i Polismyndighetens alla regioner. Vi arbetade även med kompetens- och utvecklingsfrågorna och vi lanserade Polisförbundets program för en ansvarsfull polispolitik. 

Det här är bara några exempel på framgångarna 2023. De hade inte varit möjliga utan goda samarbeten och kompetensen hos våra förtroendevalda. Tack till alla er som gör skillnad i nätverk, styrelser och som skyddsombud! Idag är drygt nio av tio poliser medlemmar i Polisförbundet. Det ger oss kraft vid förhandlingsbordet, i opinionsbildningen och i möten med politiker och det är avgörande för att vi ska lyckas på bästa sätt. 

I år fortsätter vi att arbeta för en bättre kultur och organisation på Polismyndigheten så att fler ska vilja stanna i yrket och fler ska vilja bli poliser. 2024 kommer jag att fortsätta besöka regioner och områden för att lyssna, lära och utbyta åsikter. Arbetet för ett förbund, där vi använder all vår kollektiva kraft fortsätter. Tillsammans gör vi skillnad 2024!" 

Katharina von Sydow, ordförande Polisförbundet