Det finns drygt 130 tillbudsärenden om misstänkt corona inom Polisen. Det rör poliser som har varit i kontakt med smittade personer eller där man misstänker att personen varit smittad.

 Vissa personer hotar med att de är smittade av corona i ett försök att slippa bli föremål för polisens ingripanden. Det har även förekommit att poliser har blivit spottade på, säger Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud inom Polisen.

Att hota med eller medvetet sprida allmänfarlig sjukdom faller under smittskyddslagen

 Jag hoppas att det kommer att få rättsliga konsekvenser för de som beter sig så här, säger Patrik Danielsson.

Polisförbundets skyddsorganisation arbetar bland annat med att det ska bli lättare att jobba hemifrån för dem som har den möjligheten och att utrustningen förbättras så att poliser får större möjlighet att använda andningsmasker.

 Tyvärr har arbetsgivaren inte fullt ut jobbat tillsammans med skyddsorganisationen, vilket vi är kritiska till, säger Patrik Danielsson.

Om du misstänker att du blivit utsatt för smitta

Gör en tillbudsanmälan oavsett om du uppvisar några symptom eller inte och även om du känner sig frisk. Tillbudsanmälan görs i Lisa-systemet. 

Det här gäller för dig som är chef

Som chef måste du hantera tillbuds- och arbetsskadeanmälan skyndsamt och utreda orsakerna och vidta omedelbara åtgärder. Om det inte är möjligt ska åtgärderna föras in i en handlingsplan.

– Det är viktigt att detta görs i samverkan med skyddsombuden, vilket tyvärr brister i alldeles för stor utsträckning i dag, säger Patrik Danielsson.

Hur tillbud och arbetsskador kopplade till Corona/Covid-19 skall hanteras.

Denna text reviderades 2020-04-17 och kompletterades med länk till artikel om hantering av tillbud och arbetsskador.