Lena Nitz skriver i sin blogg: 

Utan konkurrenskraftiga löner i förhållande till Polismyndigheten får Säkerhetspolisen det besvärligt att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Men jag tycker också att det är viktigt att poliser med jämförbar kompetens och erfarenhet ska ligga på samma nivåer lönemässigt – oavsett om de jobbar för Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. 

Blogginlägget i sin helhet på Lena Nitz blogg