−  Att Polisförbundet och Polismyndigheten nu äntligen skrivit under det här avtalet är efterlängtat då vi länge drivit frågan att höja ersättningen för arbete på kvällar och nätter, säger Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow.

I juni kom parterna överens om de övergripande fördelningsprinciperna för den extra polislönesatsning med 400 miljoner årligen som politikerna vill se för 2022 – 2024. Principerna i den partsgemensamma överenskommelsen innebär att hela polisyrket ska uppvärderas.

Extrapengarna för 2022 – 400 miljoner kronor utöver revisionsbeloppet – har tillförts regioner och avdelningar för höjda polislöner.

−  Vi är överens om att hela polisyrket ska uppvärderas. Det är oerhört viktigt för att kunna rekrytera, utveckla och behålla den polisiära kompetensen som behövs nu och framöver, säger Katharina von Sydow.

Polisförbundet och Polismyndigheten har också enats om att de nya lönerna ska betalas ut med retroaktivitet från den 16 mars 2022 i stället för revisionstidpunkten per den 1 oktober 2022.

Nya Ob-tillägget i korthet

  • Obekvämtidstillägg A: 175,00 kronor
  • Obekvämtidstillägg B: 105,00 kronor
  • Obekvämtidstillägg C: 78,75 kronor
  • Obekvämtidstillägg D: 52,50 kronor

Revisionen (inklusive de extra polislönesatsningarna) gäller från och med den 16 mars 2022, och ska bestämmas i lönesättande samtal för de med chefs- eller arbetsledande funktioner och för de arbetstagare som så önskar.  Övriga arbetstagare får sina nya löner bestämda i kollektivavtal efter förhandlingar mellan parterna.

Det innebär en högre utbetalning av retroaktiv lön när det nya lönerna färdigförhandlats på regioner och avdelningar. Målet är att ny lön ska betalas ut senast i april 2023.