Påskupploppen skakade om Sverige i grunden och visade hur långt människor som agerar i grupp kan gå. Det är fortfarande svårt att ta in att hundratals personer i flera svenska städer gick till angrepp mot poliser i syfte att skada och döda. Det hot och hat som poliserna utsattes för då, har satt djupa spår i form av fysiska skador och psykiska men.

Det har konstaterats att poliserna vid upploppen var för få, att många saknade rätt kompetens och att ledningen brast. Många poliser saknade egen skyddsutrustning, och den utrustning som fanns höll inte måttet.

Den extremt stora polisinsatsen vid terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017, då fem personer tragiskt miste livet, fungerade väl trots en mycket oförutsägbar situation. Poliser lyckades avvärja hot och skapa trygghet bland människor. Men många poliser lever fortfarande med trauman efter vad de sett den dagen.

Vi vet att många poliser känner sig ensamma och utsatta i sin yrkesroll. Och det är inte bara en känsla – vår undersökning från mars 2022 visade att 23 procent av våra medlemmar varit tvungna att klara sig själva i kritiska situationer utan tillgång till polisförstärkning. En annan undersökning om hot och våld från 2021 visade att 41 procent av våra medlemmar hade utsatts för trakasserier, hot eller våld i sin yrkesutövning det senaste året.

I veckan kom glädjande siffror från SOM-institutet som visar att 72 procent har ganska eller mycket högt förtroende för polisen. Det är en rejäl ökning sedan 2016, då bara 52 procent sa sig ha det. Men vårt samhälle är polariserat – samtidigt som många respekterar polisen finns en växande grupp individer som inte drar sig för att hota och allvarligt skada poliser.

Polisyrket har alltid varit utsatt, men riskerna och hoten har ökat de senaste åren. Våra poliser riskerar fortsatt att hamna i situationer där de inte kan utföra sitt jobb och måste sätta livet på spel. Polisförbundet kämpar för att alla poliser ska ha adekvat skyddsutrustning, utbildning och tillräckliga resurser för att utföra uppdraget. Vi behöver också skydda polisers personuppgifter, som i vissa situationer kan användas emot dem i form av trakasserier, otillåten och otillbörlig påverkan samt kartläggning i syfte att påverka deras arbete.

Poliser är våra hjältar som står i främsta ledet och kämpar för demokrati och alla människors lika värde. De ska säkra tryggheten och måste därför ha en så trygg arbetsmiljö som möjligt, där jobbar vi i facket med en viktig uppgift.

Med hopp om en trevlig och lugn påsk,
Katharina von Sydow, Polisförbundets ordförande