Framgångskraft är kollektiv kraft och kollektiv kraft är vi! 

Vi har sedan vi bildades år nittonhundratre 

vunnit massa segrar, här är några exempel på de’ 

Förstatligandet ’65 gav oss ett nytt hem 

men glöm inte att ge oss break, annars går vi ut i strejk! 

Och poliser på smällen, behöver inte va ute på kvällen. 

Men OB det får de ändå, det såg vi till att få! 

Framgångskraft är kollektiv kraft och kollektiv kraft är vi! 

Nittonhundranittiosju, en till förändring ju.  

Nu får alla sätta ramen, med eller utan polisexamen. 

Höjda löner tjugofjorton och i Kungsan blev det fest, där firade vi bäst! 

Framgångskraft är kollektiv kraft och kollektiv kraft är vi! 

Pensionsavtal och fler poliser kom på rad 

Det har vi kämpat för ihop, därför är jag glad. 

Vi vinner allt vi vill, om vi inte sitter still. 

Och facket stöttar varje dag, oss tillsammans, du och jag. 

För framgångskraft är kollektiv kraft och kollektiv kraft är vi! 

*

Bästa kongressdeltagare, kollegor, vänner, alla som är här 

Att få förtroendet att väljas till ordförande för Polisförbundet – det är det finaste uppdrag en polis kan få. 

Jag ser så mycket fram emot att få leda styrelsen i Polisförbundet och både fortsätta och utveckla det arbete som Lena gjort. Vi tackade ju av dig i tisdags Lena. Men åter igen, varmt tack för allt slit och engagemang som du lagt ner på Polisförbundet och medlemmarna! Du kommer bli mycket saknad i Polisförbundet, men jag vet att du bara är ett telefonsamtal bort. Och det är jag glad för. 

* 

På kvällen den 30 juni för drygt ett år sedan fick jag ett telefonsamtal som har etsat sig fast i mitt minne. Vår kollega Andreas Danman hade mördats under tjänsteutövning i Göteborg. 

33 år ung och relativt nybliven polis. En av oss. 

Hans död har påverkat många, säkert oss alla här. Sorgen att förlora en kollega på ett så brutalt sätt går knappt att sätta ord på. Hans jobb var att säkra tryggheten men i stället föll han offer för våldet som i ökande grad riktas mot poliser. 

Att polisyrket är ett utsatt yrke är inte nytt men riskerna och hoten har ökat i oroande takt de senaste åren. Det fick vi ännu ett bevis för under påskkravallerna, när Sverige skakades av upplopp i flera städer. Många kolleger tvingades utstå grovt våld och hot, ja rent hat, i extremt pressade situationer. 

Fler än 300 poliser skadades. Många saknade egen skyddsutrustning, och den utrustning som fanns höll inte måttet. Ingen av oss glömmer bilden på den blodiga hjälmen med sprucket visir. 

Nu har det gått nästan ett halvår, och många av de som var med har ännu sår som inte läkt, och vi har fortfarande inte rätt utrustning på plats. Våra medlemmar, våra kollegor, de riskerar fortsatt att hamna i situationer där vi inte kan utföra vårt jobb och sätter livet på spel.  

Det är oförsvarbart. Vi måste kunna känna oss trygga när vi jobbar under svåra förhållanden. Så trygga som det bara är möjligt.  

Vi kan inte eliminera alla risker men vi kan och ska minimera dem. Alla poliser ska kunna känna trygghet – även om man har yrket polis. Alla ska kunna komma hem till sina familjer efter arbetsdagens slut. 

Vi får aldrig glömma Andreas Danman. Vi glömmer inte heller påskkravallerna. Det är ett gemensamt ansvar för oss alla i Polisförbundet att minnas våra kollegor och varje dag kämpa för en bättre arbetsmiljö. 

* 

Kongressdeltagare, 

Vad gör ett yrke till ett drömjobb? Vad ger ett yrke hög status? Är det lönen? Arbetskamraterna? Möjligheten att hjälpa andra? 

Svaren skiftar förstås beroende på vem du frågar. När ett bemanningsföretag för ett år sedan genomförde sin årliga drömjobbsundersökning, blev svaret: ingenjör. Polisyrket saknades på topp tio-listan – trots att det på många sätt är ett drömjobb. 

Men när man ser vilka faktorer som är viktigast för ett drömjobb kanske man inte blir så förvånad. Det är hög lön, meningsfulla uppgifter och möjligheter att utvecklas i yrket 

Att polisyrket är ett meningsfullt yrke råder det ingen tvekan om. Finns det ett viktigare arbete än att försvara demokratin, värna människovärdet, värna vår säkerhet och rättssäkerhet? 

Men alla ni som sitter här vet att det i dag finns en hel del att önska när det kommer till personlig utveckling, högre lön och möjligheter att utvecklas i yrket. 

Utan högre löner får inte polisyrket den nödvändiga statushöjningen. Det är en viktig faktor om polisyrket ska bli attraktivt för unga att söka, och attraktivt för att erfarna poliser att stanna kvar. 

När Polisförbundet frågade unga vuxna vad som skulle få dem att vilja bli polis, svarade majoriteten: högre lön. Och när vi i våras frågade medlemmarna vad som är viktigast för att stanna kvar i polisyrket, svarade 64 procent att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn.  

Den överenskommelse som Polisförbundet och Polismyndigheten träffat om uppvärdering av polisyrket är en viktig principiell seger. Vi drev igenom att lönerna ska uppvärderas för hela polisyrket, inte bara vissa grupper.  

Det gör att vi är stolta. Men vi är inte nöjda än. Jag lovar att den nya styrelsen ska fortsätta slåss för höjda löner för alla poliser oavsett vilken av polismyndigheterna man jobbar på. Säkerhetspolisen eller Polismyndigheten – det gör ingen skillnad. Man ska ha bra lön om man är polis. Punkt. 

* 

Men, för att nå ökad status och för att göra polisyrket till ett drömjobb, behöver vi inte bara högre löner. Vi måste få fler och större möjligheter till att utvecklas i yrket. 

Vägen dit går bland annat via en ny polisutbildning. En treårig högskoleutbildning med yrkesexamen. Det är detsamma som en kandidatexamen. Då kan vi stå på samma kunskapsgrund som andra samhällsbärande yrkesgrupper. 

Med en yrkeslegitimation blir vi en profession, som till exempel sjuksköterska, läkare, psykolog. En legitimerande yrkesexamen ger status. 

Den treåriga högskoleutbildningen öppnar även vägar till fort- och vidareutbildning. Idag är vi hänvisade till polismyndigheternas utbildningskatalog men med längre utbildning och akademisk examen får vi tillgång till högskolans alla kurser. Vi kommer i större utsträckning äga vår egen utveckling. Den enorma utbildningsskulden kan börja betas av. 

Med längre utbildning och examen kopplar vi också på den så viktiga praktiknära forskningen, en forskning på polisverksamheten som ger oss mer kunskap om hur vi bäst ska arbeta och organisera oss.  

Vid skolattacken i Trollhättan 2015 arbetade man exempelvis efter PDV-konceptet. Det är ett koncept som forskats fram initialt i Finland. Även Sluta skjut bygger på en beprövad forskningsmetod, från USA. Men vi behöver forskning i Sverige som hjälper oss att veta att vi gör rätt saker här, i vår kontext och under våra förutsättningar. Mer forskning om polisverksamhet som vi äger kommer att bidra till statushöjning för yrket. Det är vi poliser som bäst vet hur jobbet ska göras, och vi vet det genom evidens och beprövad erfarenhet. 

Det finns de som problematiserar polisutbildningens längd, som anser att det är en bra idé att korta den så att det snabbutbildas poliser. 

Fler poliser måste vi bli, det är alla överens om. Men har ni hört någon säga att läkarbristen beror på att utbildningen är för lång? Att kortare utbildning är vägen till fler läkare? Eller att andra yrkesgrupper kan skickas in för att göra läkarens jobb? 

Knappast.  

Ingen ser det som ett problem att grundutbildningen till läkare är sex år. Ingen ifrågasätter heller att sjuksköterskeutbildningen är treårig. Och det är ingen som föreslår att andra än läkare och sjuksköterskor ska utföra deras arbetsuppgifter. 

Polisiära uppgifter ska utföras av poliserMen i detta sammanhang vill jag också understryka att ALLA behövs inom Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Både polisutbildade och civilanställda. Men våra arbetsgivare behöver klargöra vilka arbetsuppgifter som civilanställda kan utföra, och vilka arbetsuppgifter som kräver polisiär kompetens. 

Vår polisiära kompetens kan inte ersättas – bara kompletteras. Därför måste vi skapa större förståelse för att vi är den enda yrkesgrupp som är utbildad för att kunna göra allt det som enligt polislagen är polisens uppgift. 

* 

Kongressdeltagare,  

Ska vi kunna höja statusen för polisyrket och göra det till ett drömjobb, behöver vi också titta på oss själva och se vad som krävs. 

Kongressen 2020 beslutade vi att ”Vi ska vara en respekterad och professionell poliskår med högt förtroende hos allmänheten”. 

En förutsättning för att vi ska få allmänhetens respekt och förtroende är att vår yrkesetik genomsyrar det dagliga arbetet och våra kontakter med allmänheten. Vi har ett högt förtroende hos allmänheten. Men för att behålla och utveckla det måste vi diskutera vår yrkesetik.  

Vi har givits rätten att under vissa omständigheter inskränka medborgarnas grundlagsskyddade fri- och rättigheter, för att ytterst just försvara dessa rättigheter. Vi försvarar demokratin, dess värden och lagar. 

Det är ett samhällskontrakt som kräver att polisens arbete ses som legitimt. Och att alla har förtroende för att polisen agerar rätt och behandlar alla rättvist. En kår som agerar etiskt har högre förtroende hos allmänheten. Högt förtroende höjer statusen – och det underlättar vår kamp för bättre arbetsvillkor och höjd lön.  

Därför är jag glad att vi precis fattade beslut om att fortsätta arbeta för att ta fram yrkesetiska riktlinjer. 

* 

Ska vi nå våra mål måste vi även växla upp vårt interna arbete. Jag vill utveckla vår interna kultur, för att nå fler framgångar helt enkelt. 

Jag vill ha öppenhet. Jag vill ha en generös kultur. Att vi gläds åt varandras framgångar. Att vi lyfter varandra. Har någon gjort något bra så berömmer vi. 

Vi tar strid, och vi kommer att ta många strider. Men vi ska välja vilka strider vi tar. Vi ska lägga vår kraft där vi får största möjliga medlemsnytta. Då får vi i framgångskraft.  

Vi ska vårda våra relationer. Ska vi komma framåt måste vi samverka. 

* 

Polisförbundet ska vara en relevant facklig organisation. 

Vi ska vara relevanta för medlemmarna – de ska veta vad vi gör och varför vi gör det. Därför vill jag också utveckla den interna kommunikationen. Vi ska ha örat mot rälsen så att vi kan fånga upp vad som händer, vilka frågor som är mest aktuella. Vi ska vara öppna och tydliga, med kanaler åt båda hållen.  

Vi ska vara relevanta för förtroendevalda – för att kunna vara just det här örat mot rälsen så krävs det att vi har förtroendevalda på alla nivåer, och för att nå det så måste villkoren för att vara fackligt aktiv vara rimliga. 

Ett fackligt uppdrag får inte innebära att man tappar i kompetens och ekonomi. Därför behöver vi ha avtal med arbetsgivaren som inte missgynnar det fackliga engagemanget.  

Och vi måste hitta sätt att validera fackliga kunskaper. Den erfarenhet och kompetens vi får via vårt arbete i facket borde erkännas av arbetsgivaren. Exempelvis, har du varit ledare i facket ska du kunna vara ledare inom polisen. 

Vi måste också vara relevant för arbetsgivaren såklart - så att man vill spela med oss. Vi ska peka på problemen men också komma med lösningar och vara konstruktiva. Går arbetsgivaren emot oss – då är det klart att det märks 

Vi behöver vara relevanta för politikerna – de ska veta att Polisförbundet är poliskåren. Att vi är den drivande kraften för en poliskår i framkant. Det är oss de vänder sig till när de vill tala med professionen. Vi ska fortsätta vara en påverkanskraft, en påverkanskraft att räkna med. Inflytande får man inte. Inflytande jobbar vi oss till genom hårt arbete. Vi har visat att det går att påverka, och vi ska visa det igen. 

Då behöver vi vara relevanta för allmänheten – för då har vi deras stöd. Och då hjälper de oss att påverka för bättre förutsättningar för Sveriges poliser.   

* 

Avslutningsvis. Jag ser mig själv som förbundskapten för laget Polisförbundet. Varje lagdel i Polisförbundet måste byggas så att delarna blir en stark helhet. Jag tror på principen jaget FÖR laget. 

Titta på ett fotbollslag, titta på hur de jobbar. Man tränar tillsammans för att vässa laget, för att hitta positioner. Men man slipar också på de olika spelarrollernas kompetens. Man har målvaktsträningar, backträningar och forwardträningar. Då kan varje del växa lite till och tillsammans bli ett oslagbart lag. 

Vi har drygt 22 000 medlemmar. Vi har 1300 förtroendevalda. Om vi kan vara överens om vad varje del ska göra så kommer vi att kunna flytta berg! Det är min fasta övertygelse.  

”Talang kan vinna matcher, men lagarbete och intelligens vinner mästerskap.”  

Vi smakar på den en gång till: ”Talang kan vinna matcher, men lagarbete och intelligens vinner mästerskap.” 

Det är inte jag som har sagt det. Det är Michael Jordan, världens genom tiderna mest framgångsrika basketspelare. Jag tycker att det är så väl formulerat. 

Polisförbundet är ett lagbygge där varje person är otroligt viktig men som samtidigt måste jobba för gruppen. Framgångskraften finns i vår förmåga att samarbeta och uträtta saker tillsammans, för medlemmarna. 

Den nya styrelsen är kanske inte riktigt jämförbar med USA:s basketlag. Och jag är inte Michael Jordan. Men vi kommer att göra vårt allra bästa för att förvalta er tillit väl. 

Tack för att ni lyssnade 

Och stort tack för förtroendet! 

  

Polisförbundets kongress på Lidingö den 29 september 2022