Det var den förra regeringen som 2017 satte målet om 10 000 fler polisanställda till år 2024. Av dessa ska 70 procent vara poliser och 30 procent civilanställda, exempelvis jurister, ekonomer och utredare. Brås rapport visar att målet om antal polisanställda kan nås, men andelen poliser kommer inte att vara tillräckligt stor.

– Resultatet är inte förvånande. Målet var högt ställt, politikerna vaknade sent i frågan och arbetsgivaren har inte gjort tillräckligt för att göra yrket attraktivt, säger förbundsordförande Katharina von Sydow.

Brås rapport visar att Polismyndighetens rekryteringsprocess varit orealistisk och att målet har varit felaktigt ställt. Myndigheten borde prioritera verksamhetsnytta framför ett antalsmål, enligt Brå.

Katharina von Sydow vill att polisledningen ska göra en strategisk verksamhetsanalys för att bättre kunna svara på hur många polisanställda som behövs och vilka kompetenser de ska ha. Yrket behöver också göras attraktivare så att fler med rätt kompetens söker.

– Det är otroligt viktigt att vi har lämpliga personer som blir poliser. Lönen måste motsvara ansvar, komplexitet, befogenheter och utsatthet om fler med rätt kompetens ska söka. Vi vill också ha en treårig ny polisutbildning som leder fram till en kandidatexamen – det gör bland annat att vi kan ta del av polisnära forskning där man utgår från professionen.

Övriga mål i satsningen är fler kvinnliga polisanställda, fler polisanställda med utländsk bakgrund, en ökad satsning på brottsförebyggande och brottsutredande verksamhet, fler lokalpoliser och bättre verksamhetsresultat. Vissa av dessa mål är redan uppnådda – exempelvis har fler kvinnor valt att bli poliser – men långt ifrån alla.

Ta del av rapporten på Brås webbplats

Se en intervju med Katharina von Sydow i TV4 Nyhetsmorgon