Polisförbundets mål är att du som medlem ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss.
Vi säkerställer att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. Vår nya integritetspolicy berättar mer utförligt om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Ta del av integritetspolicyn här.