Det nya avtalet reglerar hur och när fortlöpande och punktvis ledighet för fackligt arbete ska beviljas. Därutöver har Polismyndigheten infört nya nationella rutiner för hur man anmäler en ny förtroendevald samt hur ansökan om ledighet ska gå till.

Partsgemensamma samtal

Avtalet har tagits fram tillsammans med Polisförbundet där målsättningen har varit att hitta en gemensam avtalslösning, som tar hänsyn till polisens förutsättningar, och som stämmer överens med de regleringar som finns på arbetsmarknaden i övrigt.

Dialogen har under våren övergått i kollektivavtalsförhandlingar som nu resulterat i ett nytt och modernt avtal mellan Polismyndigheten och Polisförbundet.

Det nya avtalet reglerar hur och när fortlöpande och punktvis ledighet för fackligt arbete ska beviljas. Punktvis ledighet gäller sådan facklig verksamhet som förekommer vid enstaka oregelbundna tillfällen. Vid sidan av avtalet har även nya nationella rutiner införts för hur man anmäler en ny förtroendevald samt hur ansökan om ledighet ska gå till.

– Jag är glad att vi fått till ett avtal som tydliggör förutsättningarna för partsarbetet. Genom detta säkerställer vi att det fackliga inflytandet kan utövas på ett strukturerat och bra sätt, vilket i förlängningen gagnar verksamheten, säger rikspolischef Anders Thornberg.

– I en komplex och bred verksamhet som Polisens – som är operativ dygnet runt och med medlemmar som jobbar i svåra och utsatta miljöer – är frågan om fackligt medbestämmande, påverkan och stöttning i medlemmarnas arbete oerhört viktig. Det är bra att vi nu har ett avtal som ger goda förutsättningar för fortsatt fackligt arbete framöver, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Saco-S, ST inom Polisen och Seko Polisen har inte tecknat motsvarande lokala kollektivavtal. För de arbetstagarorganisationer som har avböjt överenskommelsen gäller istället det statliga centrala förtroendemannaavtalet. Polismyndigheten kommer därför inom kort kalla berörda arbetstagarorganisationer till överläggningar för att anpassa de fackliga villkoren efter det centrala avtalet.