En kollega i Jönköping har vid ett ingripande blivit utsatt för grovt våld och vårdas nu för de livshotande skador som han utsattes för, läget är allvarligt men stabilt. Det är en fruktansvärd händelse. Våra tankar är hos vår kollega, hans familj, vänner och kollegor.   

Som polis går man till arbetet för att skydda och ställa till rätta, och man gör det med risken att bli utsatt för våld. Att arbeta för så trygga arbetspass som möjligt är grundläggande för Polisförbundet.  

Att få stöd i krisen är oerhört viktigt och där samverkar vi med Polismyndigheten. Vi vet att det finns ett bra krisstöd på plats. Våra skyddsombud och förtroendevalda finns också för att stötta och ge råd. 
 
Ta hand om er och ta tid för samtal med kollegor.  

Om du behöver prata med någon

Du som är medlem har tillgång till samtalstöd – kostnadsfri rådgivning kring både privata och arbetsrelaterade problem av bland annat psykolog. Läs mer om samtalsstöd