Incidenten är polisanmäld och det pågår en förundersökning. Polismyndigheten har även anmält den till Integritetsskyddsmyndigheten. Vem eller vilka som eventuellt har tagit del av personuppgifter är ännu inte klargjort.

Tyvärr finns det i det här läget ingenting som du som är anställd på Polismyndigheten kan göra för att begränsa skadan.

Du kan göra en tillbudsanmälan hos arbetsgivaren. Du kan också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten och klaga på en felaktig behandling av dina personuppgifter, vilket kan leda till en tillsyn hos Polismyndigheten.

Polisförbundet ser allvarligt på händelsen och kommer att följa den noga. Vi har även kontaktat Polismyndigheten och bett dem att gå ut med mer information.

Vid frågor om den här händelsen kan du kontakta Polisens dataskyddsombud via mejl dataskyddsombud@polisen.se

Så hanterar Polisförbundet dina personuppgifter