− Resultaten av Riksrevisionens utredning är tyvärr i samma anda som rapporten om mängdbrott – polisen räcker inte till för att hantera sitt uppdrag fullt ut. I grund och botten handlar det om polisbristen. Det får den ordinarie verksamheten att halta samtidigt som särskilda händelser för att lösa långvariga kriser skapar många problem, säger Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow.

Ett centralt problem som Riksrevisionen påtalar, något som även Polisförbundet belyst vid ett flertal tillfällen, är att man flyttar poliser för att lösa resursbrist genom att åberopa särskilda händelser. Det leder i sin tur till resursbrist på andra håll. Poliser som flyttar behöver lägga mycket tid på att etablera sig på en ny ort, får brist på kontinuitet och långsiktighet och sämre möjligheter att arbeta relationsbyggande. 

Granskningen visar också att det saknas system för utvärdering av särskilda händelser och att man inte tar vara på erfarenheter för att arbeta effektivt.

− Det finns tyvärr ingen quick fix för att lösa problemet. Vi behöver en övergripande analys av hur polistillväxten kan ske både snabbt och hållbart på lång sikt samt hur verksamheten kan förstärkas under uppbyggnaden. Polismyndigheten behöver bli en lärande organisation som utvärderar sina metoder för att ge medarbetarna  förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Katharina von Sydow.