− Det är glädjande att vi växer. Det stärker vårt inflytande och ger oss bättre förutsättningar att påverka arbetsförhållandena för våra medlemmar, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

− Med fler medlemmar i ryggen kommer vi nu att fortsätta vara rösten för Sveriges polis och driva yrkesutvecklingen framåt, säger hon.

Anslutningsgrad

  • Bland yrkesverksamma poliser är 93 procent medlemmar i Polisförbundet.
  • Bland aspiranter är 98 procent medlemmar.