− Det är oerhört viktigt att brottet klaras upp och att en gärningsman blir dömd. Mordet har påverkat oss kollegor djupt och kommer alltid finnas med oss, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

− Enligt domstolen finns det heller inget som tyder på att dådet var direkt riktat mot Andreas i egenskap av polis. Det är en fråga som poliskåren annars hade burit med sig, säger Lena Nitz.