Polisförbundet och Polismyndigheten kom i juni överens om de övergripande fördelningsprinciperna gällande den extra polislönesatsning som aviserats från politiskt håll för perioden 2022 till 2024 på totalt 1,2 miljarder kronor. Men eftersom lönesatsningen inte fanns med i vare sig Tidöavtalet eller i regeringsförklaringen har det uppstått en osäkerhet kring regeringens fortsatta politik på området. Idag meddelande regeringen att satsningen ligger kvar.

−Höjda löner är det viktigaste verktyget för att behålla och rekrytera poliser. Straffskärpningar är verkningslösa om vi inte är tillräckligt många för att kunna bedriva ett effektivt utredningsarbete. Fler måste dömas för sina gärningar och fler brottsoffer måste få upprättelse, säger ordförande Katharina von Sydow

−Dessutom är det positivt att poliser ska få fler verktyg, vilket våra medlemmar efterfrågar. För att behålla det höga förtroendet för polisen är det dock viktigt att eventuella förändringar utredas noga så att det inte sker på ett sätt som äventyrar rättssäkerheten, säger Katharina von Sydow.

Polisförbundet välkomnar även resursförstärkningar till Säkerhetspolisen och att regeringen tar ett helhetsgrepp om brottsbekämpningen. Däremot efterlyses en tydligare roll i det brottsförebyggande arbetet.

−Regeringen får inte glömma polisernas viktiga brottsförebyggande uppdrag, säger Katharina von Sydow.